Resultaten CurieuzeNeuzen moeten Leuven aan het werk zetten

29 September 2018

Resultaten CurieuzeNeuzen moeten Leuven aan het werk zetten

Vandaag maakte de De Standaard de resultaten van CurieuzeNeuzen bekend, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. In mei namen ruim 400 Leuvenaars deel aan dit burgerwetenschapsproject door een maand lang stikstofdioxide (NO2) te meten aan hun woning, school of werkplek. De resultaten voor Leuven zijn deze ochtend gepubliceerd en bevestigen de visie van Groen Leuven over mobiliteit en luchtkwaliteit. Er is een duidelijke nood aan een verschuiving van de auto naar alternatieve vervoersmiddelen en de invoering van slimme circulatielussen in de deelgemeenten. Op verschillende plekken in Leuven is er een goede luchtkwaliteit, maar die wisselt af met rode tot zwarte punten, vooral op de invalswegen, op de ring en in het centrum. Leuven telt 27% streetcanyons. Dat zijn nauwe straten met veel verkeer en hoge gebouwen waar de slechte lucht blijft hangen. De Brusselsestraat kleurt bijvoorbeeld rood en zelfs zwart nabij de Ring, wat een concentratie van 60 microgram/m³ betekent.  Ook op andere mobiliteitsknelpunten zoals de Naamsepoort, Mechelsepoort en Tervuursepoort zijn de resultaten zorgwekkend, met meetresultaten van boven de 40 microgram/m³, terwijl de Europese en WHO-norm op 40 microgram/m³ ligt. Lies Corneillie (colijsttrekker): “We weten intussen allemaal hoe schadelijk vervuilde lucht is voor onze gezondheid. Het CurieuzeNeuzen-onderzoek heeft stikstofdioxide (NO2) gemeten, een belangrijke indicator voor luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, zullen we dus voornamelijk werk moeten maken van alternatieven voor de wagen. De resultaten van CurieuzeNeuzen tonen aan dat er nog een pak werk is in onze stad, zeker in de omgeving van scholen en woonbuurten.” Wouter Florizoone (7de plaats lijst): “Er is sowieso actie nodig op verschillende terreinen. Dat gaat van eenvoudig in te voeren maatregelen zoals duidelijke communicatie over de randparkings en schoolstraten tot meer complexe acties zoals circulatieplannen in elke deelgemeente. Zo’n plannen moeten we uiteraard slim en in overleg met de Leuvenaars aanpakken. Bezoekersverkeer vangen we op aan de rand van de stad en we voorzien vlotte verbindingen met shuttles, openbaar vervoer en deelfietsen. Investeringen voor fietspaden moeten verdubbelen. We willen samen met alle marktspelers een beschikbare deelwagen op 500 meter voor elke Leuvenaar voorzien en geven een nieuwe invulling aan de vrijgekomen parkeerruimte. Autostraten en autopleinen geven we terug aan de buurt.” Lies Corneillie: “Onze maatregelen voor een schonere lucht hebben nog vele andere positieve effecten. Bomen en struiken hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, en maken het leven in de stad aangenaam. Daarom willen we investeren in groen in elke buurt in Leuven, in groene speelplaatsen en 10.000 nieuwe bomen aanplanten. Zo maken we van Leuven een gezonde stad waar het bovendien aangenaam is om te leven, te spelen en elkaar te ontmoeten. Een win-win voor iedereen.”     Lies Corneillie en Wouter Florizoone