Gratis renovatieadvies voor 15 appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem

26 Oktober 2020

Gratis renovatieadvies voor 15 appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem

Dialoog vzw biedt, samen met de stad Leuven en de gemeente Zaventem en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, gratis renovatieadvies aan eigenaars of syndici van vijftien appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem. Hiermee willen ze ze een methodiek op maat ontwikkelen en eigenaars en syndici helpen om effectief over te gaan tot een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen. Renovatie appartementen zorgt voor serieuze CO2-besparing Woongebouwen zijn in Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor 29,5% van de CO2-uitstoot. Het duurzaam en energetisch renoveren van gebouwen is dan ook een absolute prioriteit binnen de provinciale klimaatdoelstellingen. Ongeveer 21,5% van de woongelegenheden in Vlaams-Brabant zijn appartementen. Voor Zaventem en Leuven zijn dat respectievelijk 33% en 50,6%. Hier ligt dus nog een groot potentieel aan energie- en CO2-besparing. "60% van de CO2-uitstoot in Leuven is afkomstig van gebouwen. Eén van de grootste uitdagingen ligt dus in het veel sneller renoveren van de bestaande woningen. Momenteel is de renovatiegraad in Leuven net geen 1%. Dat percentage willen we omhoog krikken met allerlei initiatieven. Met dit project bieden we ondersteuning op maat aan eigenaars en syndici van appartementsgebouwen, want hier merken we nog echt een lacune op", zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid van de stad Leuven. "We bieden ondersteuning op maat aan eigenaars en syndici van appartementsgebouwen opdat zij over zouden gaan tot een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen." - David Dessers "In Zaventem werden er in 2018 een 64-tal woningen gerenoveerd. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten in onze gemeente echter elk jaar minstens 450 van de oudste woningen gerenoveerd worden. Door dit proefproject rond gratis renovatieadvies voor appartementsgebouwen op te starten, willen we bijdragen aan een verhoging van de renovatiegraad en lessen trekken om dit proces op korte termijn te versnellen", zegt Bart Dewandeleer, schepen voor duurzaamheid, ruimtelijke ordening en stedenbouw van de gemeente Zaventem. Renovatie op maat van appartementsgebouwen ontwikkelen Eigenaars van appartementen vinden moeilijker de weg naar het bestaande advies- en ontzorgingsaanbod voor energetisch en duurzaam renoveren. Renovatie van appartementsgebouwen, en in het bijzonder de gemeenschappelijke delen, zijn immers een moeilijk proces en vragen een aanpak op maat. "Met dit project willen we een methodiek op maat ontwikkelen en eigenaars en syndici van appartementsgebouwen helpen om effectief over te gaan tot een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen. Tegelijk willen we de eigenaars informeren over de verbeteringen die ze zelf kunnen uitvoeren aan de individuele delen van hun woning, waarbij we een gebouw beogen dat toekomstbestendig is", licht Evelien Willaert van Dialoog vzw toe. De ontwikkelde methodiek binnen dit pilootproject kan later toegepast worden in de rest van de provincie. Gezocht: 15 kandidaat-energiebespaarders in Leuven en Zaventem Dialoog vzw biedt totaalrenovatieadvies aan voor vijftien appartementsgebouwen. De syndici en eigenaars van de deelnemende gebouwen ontvangen, gratis en vrijblijvend, een totaaladviesrapport, dat toegelicht wordt op de Algemene Vergadering. Bij de toelichting van het adviesrapport wordt ook aangegeven waar ze terecht kunnen voor financiële ondersteuning en voor verdere begeleiding bij de uitvoering van de werken.   Op 29 oktober om 19.30 uur is er een online infosessie voor de kandidaat-eigenaars en -syndici. Vanaf 31 oktober kun je de opname van deze sessie bekijken. Aanvragen moeten tegen 15 november ingediend zijn.