Leuven wandelt 6.140 km voor vluchtelingen

28 September 2020

Leuven wandelt 6.140 km voor vluchtelingen

Op zondag 27 september wandelden 230 Leuvenaars de Refugee Walk. Ze legden tien of veertig kilometer af ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dat deden ze uit solidariteit met de duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging in hun land. Ze zamelden er ook 46.000 euro aan sponsorgelden mee in. Dat geld gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die de rechten van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt bij hogere overheden, maar even goed steden en vrijwilligers die werken met vluchtelingen ondersteunt. Dit jaar was een recordeditie van de Refugee Walk. In totaal zamelden wandelaars uit heel België al bijna 470.000 euro in. Coronaveilig concept Vorig jaar was Leuven gaststad voor de Refugee Walk. Omwille van de coronamaatregelen werd het concept dit jaar herbekeken en wandelde elk team op eigen houtje in zijn eigen omgeving. Sympathisanten konden net als voorgaande jaren de ploegen sponsoren. Stad Leuven supporterde mee voor alle stappers en steunt de acties van Vluchtelingenwerk Vlaanderen omdat zij een belangrijke partner zijn in het ondersteunen van de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. "Leuven is een solidaire stad waar iedereen welkom is. We zetten de federale regering aan om meer kwetsbare mensen op te vangen." - Lies Corneillie Vraag om groter Belgisch engagement De stad staat ook stil bij de ramp in het Griekse vluchtelingenkamp Moria en de situatie van de vele vluchtelingen in de wereld. Eerder dit jaar, onder meer op Wereldvluchtelingendag, verklaarde de stad zich al solidair met vluchtelingen en toonde ze zich bereid om bij een groter Belgisch engagement samen te werken met de federale overheid. "Als stad stellen we ons solidair op met de kwetsbare mensen in de vluchtelingenkampen, dat wensen we na de ramp in Moria nog eens extra kracht bij te zetten", zegt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "We vragen vandaag aan geëngageerde Leuvenaars en middenveldorganisaties om die boodschap mee te onderschrijven en zo kracht bij te zetten. We willen samen een sterk signaal uitsturen dat Leuven een solidaire stad is waar iedereen welkom is en samen de federale regering tot een groter engagement aanzetten." Sensibiliseren, maar vooral ook actie Leuven heeft een actief en dynamisch onthaalbeleid voor vluchtelingen. Leuven is één van de steden die het meeste vluchtelingen opvangt, rekening houdend met ons totaal aantal inwoners. Verschillende stadsdiensten, professionele partners, vrijwilligers en burgerorganisaties bundelen hun krachten om de vluchtelingen met een warm onthaal te omkaderen.  Zij schakelen deze legislatuur zelfs nog een versnelling hoger. Samen met de partners en vele vrijwilligers zet stad Leuven onder andere hard in op lessen en oefenkansen Nederlands en op vrijwilligers die nieuwkomers helpen om hun weg te vinden in de stad en hen begeleiden om een woning, een opleiding, een job en een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Maar nieuwkomers kunnen ook rekenen op meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld rond traumaverwerking bij kinderen en volwassenen. Sinds enkele weken is er ook De Nomade, een onthaalhuis voor jonge vluchtelingen in het deelgemeentehuis Heuvelhof. Verschillende diensten zoals OCMW, VDAB, JAC en Minor Ndako komen daar samen met de jonge nieuwkomers om hen op weg te helpen. Het huis geeft hen ook de ruimte om elkaar te ontmoeten. De stad sluit een sterk en warm netwerk rond de anderstalige nieuwkomers in de stad. Dat is vooral mogelijk dankzij een sterke samenwerking tussen stadsdiensten, professionals, vrijwilligers en Leuvenaars, iets waar we straf in zijn in Leuven.