Recyclageparken open voor hoogdringende zaken

06 April 2020

Recyclageparken open voor hoogdringende zaken

Op dinsdag 7 april heropenen de drie recyclageparken van Leuven, zij het gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. Op die manier wil de stad samen met afvalintercommunale EcoWerf de veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers garanderen. Het stadsbestuur vraagt uitdrukkelijk om enkel naar het recyclagepark te komen als het echt nodig is. De politie houdt toezicht. "We nemen tal van maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de parkwachters en bezoekers te garanderen," licht schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens toe. "Zo beperken we het aantal bezoekers en de bezoektijd. Daarnaast mag je maximaal één keer per week naar het recyclagepark komen, zo krijgt iedereen de kans om zijn afvalstoffen te brengen." De stad raadt aan om het afval thuis al te sorteren zodat een bezoek aan het recyclagepark vlot verloopt. Daarnaast vraagt de stad aan iedereen om alleen te komen, tenzij je hulp nodig hebt om grote of zware materialen uit te laden. Kinderen zijn niet toegelaten. Uiteraard moet elk fysiek contact met de parkwachters vermeden worden en de richtlijnen van de parkwachters gevolgd worden. "Neem je verantwoordelijkheid en zie een ritje naar het recyclagepark niet als een welgekomen uitstapje. Kom enkel naar het recyclagepark als het écht nodig is." - Thomas Van Oppens De stad vraagt met aandrang om een ritje naar het recyclagepark niet te zien als een welgekomen uitstapje. "We vragen uitdrukkelijk om enkel naar het recyclagepark te gaan als het écht nodig is. We verwachten lange rijen de eerste dagen, dus stel jezelf eerst de vraag of je op dit ogenblik echt wel verlost moet zijn van je oude frigo of tuinafval", besluit Van Oppens. Tijdelijk geen inzameling van asbestcement, herbruikbare goederen en textiel Er wordt tijdelijk geen asbestcement ingezameld. De beschermingsmiddelen om asbest op een veilige manier te aanvaarden, worden momenteel immers ingezet in de zorgsector. Vermits de kringwinkels hun werking nog niet heropgestart hebben, kun je voorlopig ook niet met herbruikbare goederen en textiel terecht in het recyclagepark. De huisvuilophalingen blijven wel doorgaan. Meer info over het verloop van je bezoek vind je op de website van EcoWerf.