Stad Leuven perkt reclamefolders in

13 Juni 2019

Stad Leuven perkt reclamefolders in

Het Leuvense stadsbestuur legt deze maand een belasting op ongeadresseerde post ter stemming voor aan de gemeenteraad. In hoofdzaak gaat het over reclamefolders. Bedrijven die folders willen bussen in de stad zullen vanaf juli een belasting moeten betalen. Met deze belasting wil het stadsbestuur de reclamesector laten bijdragen aan de kosten voor de ophaling, de sector bewuster doen nadenken over de reclame die hij verdeelt en de afvalberg verkleinen. 15,9 % van het afval dat in 2018 opgehaald werd in Leuven, bestaat uit papier en karton. Dat komt neer op 58 kg per inwoner. 29 chauffeurs en laders van de stad Leuven gaan dagelijks de straat op om het afval op te halen. Door een belasting op ongeadresseerde post te heffen, zal niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook het werk van de ophalers lichter worden. Het tillen van papier- en kartonafval vormt immers een zware fysieke belasting. "Veel reclamefolders belanden ongelezen op de papierstapel. Dat is zonde van het papier en het vergroot de afvalberg. Met deze belasting sporen we de reclamesector aan om bewuster na te denken over het aantal folders dat hij verspreidt." - Thomas Van Oppens Schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens licht toe: "Veel reclamefolders belanden ongelezen op de papierstapel. Dat is zonde van het papier en het vergroot de afvalberg. Tot nu toe zorgt de reclamesector voor papierafval, maar draagt hij niet bij aan de kosten voor de ophaling. Daar brengen we met deze belasting verandering in door een deel van de kosten te recupereren. Bovendien sporen we de reclamesector aan om bewuster na te denken over het aantal folders dat hij verspreidt." Doelbelasting De grootte van de belasting wordt bepaald naargelang het gewicht van het drukwerk en het aantal verspreide exemplaren. De inkomsten die voortkomen uit deze belasting, komen ten goede aan de Leuvenaars. De Leuvenaar zelf zal deze belasting niet voelen. Bovendien wordt de opbrengst van deze heffing slechts geraamd op € 200.000 voor de rest van het jaar 2019. Het betreft dan ook een doelbelasting die dient om de papierberg te laten slinken, niet om inkomsten te genereren. Verschillende steden en gemeenten heffen al zo'n belasting. Leuven voert als één van de laatste steden deze belasting in. Elke brievenbus reclamevrij Het stadsbestuur onderzoekt tegelijkertijd of een algemeen verbod op ongeadresseerd drukwerk mogelijk is, tenzij bewoners expliciet op hun brievenbus vermelden dat ze ongeadresseerd drukwerk wensen. Dat systeem bestaat al in verschillende Nederlandse steden. "Nu moeten inwoners een sticker op hun brievenbus hangen als ze géén reclame wensen. Wij willen de logica omdraaien. Elke brievenbus in Leuven wordt reclamevrij, tenzij de bewoner expliciet op zijn of haar brievenbus aangeeft dat hij of zij reclame wilt ontvangen", besluit Thomas Van Oppens. Wie graag snuistert in reclamefolders, kan alle reclamefolders trouwens digitaal lezen op myshopi.be. Leuvenaars die geen ongeadresseerd drukwerk wensen, kunnen gratis een sticker ophalen in het stadskantoor. Deze belasting wordt vanavond aan de gemeenteraadsleden toegelicht in de commissie personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn. Op 24 juni volgt de stemming op de gemeenteraad.