Nu ook ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers' langs Vlaamse gewestwegen

07 September 2020

Nu ook ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers' langs Vlaamse gewestwegen

Fietsers mogen al enige tijd rechts afslaan of rechtdoor rijden op vijf kruispunten langs gemeentewegen in Leuven wanneer het licht op rood staat. Het verkeersbord 'rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers' maakt dat duidelijk. Vanaf vandaag is dat ook mogelijk langs gewestwegen. Voor Leuven betekent dit dat er vijftien kruispunten bijkomen waar fietsers rechtsaf mogen slaan of rechtdoor mogen rijden bij rood licht.  "Een tijdje geleden hebben we in Leuven twintig kruispunten geïdentificeerd waar dit mogelijk is, maar vijftien daarvan stonden op wegen die onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vallen", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. "Op de vijf kruispunten langs gemeentewegen brachten we de voorbije maanden het verkeersbord al aan en voor de overige vijftien zijn we in gesprek gegaan met Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. En met succes. We zijn blij dat de minister beslist heeft dat dit verkeersbord nu ook uitgerold kan worden langs gewestwegen. Waar je dit bord ziet, moet je niet meer wachten op groen licht als fietser."  "Voortaan zullen fietsers een pak minder onnodig stilstaan aan het rood licht. Zo maken we fietsen aantrekkelijker." - David Dessers Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht. Aan verschillende kruispunten is dat 'zinloos rood'. Om fietsen efficiënter en aantrekkelijk te maken, drong de stad Leuven samen met VVSG erop aan bij de minister om deze situatie ook langs gewestwegen aan te pakken. De verkeersborden hebben geen negatief effect op de verkeersveiligheid, maar fietsers zullen er wel tijd door winnen. Voortaan moeten fietsers dus heel wat minder onnodig stilstaan. Initiatief bij de gemeente Vlaamse steden en gemeenten kunnen de borden vanaf vandaag aanvragen bij AWV, na positief advies van de lokale politie. Die beoordeelt de specifieke verkeerssituatie zodat de veiligheid van fietsers gegarandeerd blijft. AWV zorgt voor de plaatsing van de borden en wijst op eventueel bijkomende aandachtspunten. "Eerder paste AWV het principe 'rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers' in Vlaanderen enkel toe via een extra verkeerslicht, wanneer de verkeerslichtenregeling herzien werd. De nieuwe procedure maakt het voor een gemeente makkelijker om zelf initiatief te nemen en een eigen mobiliteitsbeleid te voeren. Gemeenten kennen de situatie ter plekke het beste en kunnen zeer goed inschatten waar dit bord aangewezen is," stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Schepen Dessers bevestigt: "We zijn ook tevreden dat de Vlaamse Overheid ervoor kiest om dit op een eenvoudige, eenduidige manier aan te duiden met het verkeersbord in plaats van met speciale verkeerslichten. De uitgespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in slimme fietsdetectie."