Psychisch geweld is niet OK

26 Januari 2021

Psychisch geweld is niet OK

CAW Oost-Brabant en Stad Leuven in actie tegen familiaal geweld Tijdens de lockdownperiode steeg het aantal oproepen over familiaal geweld en kindermishandeling fors in Vlaanderen. Het voorbije half jaar kreeg 1712, de hulplijn bij geweld en misbruik, tot 60% meer oproepen in vergelijking met het jaar daarvoor. Meer dan 40% van de oproepen naar 1712 gaan over psychisch geweld. "Het is een vorm van familiale agressie die vaak niet opvalt, maar een erg schadelijke impact heeft op de slachtoffers", aldus Pamela De Dobbeleer, directeur en coördinator familiaal geweld bij CAW Oost-Brabant. Om dit soort familiaal geweld bespreekbaar te maken én om slachtoffers de weg naar hulp te wijzen, lanceren CAW Oost-Brabant en de stad Leuven een sensibiliseringscampagne. Iemand kan psychisch geweld gebruiken om zijn of haar partner en/of kinderen te controleren en te domineren. Denk aan iemand stalken, manipuleren, naar beneden halen of de schuld geven van alles wat fout loopt. De voortdurende dreiging is erg ingrijpend voor het psychisch welzijn van het slachtoffer en ondermijnt het zelfvertrouwen en normaal functioneren. Bovendien is psychische agressie vaak het begin van een geweldspiraal waarbij het slachtoffer steeds meer onderdrukt wordt. Voor kinderen is de situatie nog acuter omdat ze in een kwetsbare, zorgafhankelijke positie zitten. In tegenstelling tot fysieke agressie zijn de gevolgen van psychisch geweld niet altijd zichtbaar. Het speelt zich af in de schaduw. Het sluipt vaak langzaam en onopvallend in een relatie. Voor buitenstaanders is het nog moeilijker om psychisch geweld in een gezin op te merken. Daar willen CAW Oost-Brabant en de stad Leuven iets aan doen met de campagne 'Psychisch geweld is niet OK'. Campagne tegen familiaal geweld 'Psychisch geweld is niet OK' is een onderdeel van de bredere campagne over familiaal geweld van CAW Oost-Brabant en de stad Leuven. "We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren met deze beweging tegen familiaal geweld en het onderwerp bespreekbaar maken. Concreet willen we met de campagne de professionele hulplijn 1712 en het begeleidingsaanbod van het CAW breder bekend maken, zodat wie hulp nodig heeft, de weg ernaartoe ook vindt. Ook wie zich zorgen maakt om iemand in zijn omgeving, kan er terecht", licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie toe. "Met de campagne willen we de professionele hulplijn 1712 en het begeleidingsaanbod van het CAW breder bekend maken, zodat wie hulp nodig heeft, de weg ernaartoe ook vindt." - Lies Corneillie De campagne speelt zich hoofdzakelijk digitaal af. Dit is immers de beste manier om mensen te bereiken die nu in deze coronaperiode thuis zitten. 1712 Centraal in deze campagne staat 1712, de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Bij 1712 bel, mail en chat je in alle vertrouwen. De hulplijn is gratis en anoniem. Je oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. Aanbod van CAW Wie in een situatie zit van familiaal geweld, of er getuige van is, kan ook steeds terecht bij het CAW voor advies, begeleiding en opvang. Dat kan individueel of als koppel. Ook voor kinderen is er gepaste hulp. Naast haar begeleidingsaanbod heeft CAW Oost-Brabant een vrouwenopvangcentrum op gekend adres in Diest en een Vluchthuis op geheim adres waar vrouwen en hun kinderen terecht kunnen bij dit soort geweld. No-nonsense Familiaal geweld is een maatschappelijke probleem dat iedereen kan treffen. Het is belangrijk de hele samenleving hierbij aan te spreken. De stad Leuven zet daarom samen met het CAW zijn schouders onder deze brede sensibiliseringscampagne tegen familiaal geweld. De keuze gaat bewust naar een no-nonsense aanpak, waarin de problemen benoemd en erkend worden zoals ze zijn. Alleen door dit soort geweld bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken, zullen zij die ermee te maken krijgen erover durven te praten. Alleen zo helpen we familiaal geweld de wereld uit.