Proefvaart PMD over het water van Leuven naar Willebroek

23 Juni 2022

Proefvaart PMD over het water van Leuven naar Willebroek

EcoWerf en Stadsreiniging Leuven zamelen in samenwerking met Fost Plus jaarlijks zo’n 11.000 ton pmd in bij hun 435.000 inwoners in 27 gemeenten en steden van de regio Oost-Brabant. Dit pmd wordt verzameld op de site van EcoWerf in Leuven (Wilsele) en van daar met grote vrachtwagens afgevoerd naar de pmd-sorteerinstallatie van Indaver in Willebroek. In samenwerking met verschillende partners zet EcoWerf vandaag een proefvaart op om pmd via het water te vervoeren naar Willebroek. Het opzet is de verschillende aspecten van zo’n watertransport grondig te evalueren. Indien succesvol op de verschillende vlakken zal het watertransport van pmd op grotere schaal worden opgezet. Hoe verloopt de proefvaart? Het pmd wordt geladen in containers van 30m³ en licht aangedrukt, zodat de sortering nog efficiënt kan verlopen. De 13 containers met elk een gewicht aan pmd van 4 ton, of in totaal 52 ton, worden door EcoWerf geladen op een schip, dat na lading het traject aanvat van Wilsele naar Willebroek. Het type schip dat wordt gebruikt is een drijvend ponton, Zulu 02. Het schip vaart via het kanaal Leuven-Mechelen, daarna via het Zennegat via de Rupel en via Wintam via het kanaal Brussel-Namen naar Willebroek. Het schip komt toe vlakbij Indaver. De containers worden afgeladen en de materialen worden naar de pmd-sorteerinstallatie van Indaver gebracht om uitgesorteerd te worden in 15 materiaalsoorten voor recyclage. Samenwerking tussen verschillende partners Verschillende partners zijn betrokken bij het opzetten van de proefvaart, dit maakt een grondige evaluatie van alle aspecten mogelijk en vergroot de kans om, indien succesvol, het watertransport op grotere schaal op te zetten. EcoWerf heeft samen met Fost Plus een subsidiedossier ingediend bij De Vlaamse Waterweg. Door het opzetten van de proefvaart willen Fost Plus en EcoWerf alle operationele uitdagingen van het transport van pmd over het water in kaart brengen en ook grondig bekijken hoe maximale kostenefficiëntie kan behaald worden. Wim Geens, managing director van Fost Plus: "Als centrale organisatie verantwoordelijk voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval, onderzoeken we samen met onze partners waar we de impact van onze activiteiten op het milieu en de mobiliteit kunnen verbeteren. Het vervoer over water van ingezameld pmd naar de sorteercentra is een van de potentiële projecten die we bekijken." Ecowerf EcoWerf vervoert sinds 2018 het ingezameld restafval grotendeels via het water naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. Wouter Florizoone, ondervoorzitter EcoWerf: "EcoWerf is gestart met het vervoer van restafval in maart 2018, in samenwerking met de andere afvalintercommunales van Vlaams-Brabant, De Vlaamse Waterweg en Indaver. Van 2018 tot nu werd al 120.000 ton restafval via het water naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren vervoerd, dat is zo’n twee derde van de totale hoeveelheid restafval die in Leuven (Wilsele) wordt overgeslagen. Met het watertransport spaarden we al zo’n 5.000 transporten over de weg uit. Bovendien is de CO2-uitstoot van het transport over het water de helft van het transport over de weg. EcoWerf bekijkt de mogelijkheid om ook andere afvalstromen via haar kade in Leuven te vervoeren, zoals nu vandaag pmd. Om het transport over het water nog efficiënter te organiseren onderzoekt EcoWerf de mogelijkheid om een overslag in de nabijheid van de kade te organiseren." "Sinds 2018 vervoerden we al 120.000 ton restafval via het water naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. Met dit watertransport spaarden we al zo’n 5.000 transporten over de weg uit. Bovendien is de CO2-uitstoot van het transport over het water de helft van het transport over de weg. EcoWerf bekijkt de mogelijkheid om ook andere afvalstromen via haar kade in Leuven te vervoeren, zoals pmd." Wouter Florizoone Stad Leuven De Stad Leuven is blij met het opzetten van de proefvaart, die vertrekt vanuit Leuven. Op de site van EcoWerf in Leuven wordt alle pmd, die in Leuven door de dienst Stadsreiniging en in de andere gemeenten van Oost-Brabant door EcoWerf wordt ingezameld, verzameld. Thomas Van Oppens, schepen van Stadsreiniging Leuven: “Europa selecteerde Leuven een tijdje geleden als één van de 100 Europese en klimaatneutrale steden. Dat wil zeggen dat het onze opdracht is om op zoek te gaan naar manieren om efficiënter om te gaan met onze energiebronnen en onze uitstoot drastisch te verminderen. EcoWerf is een waardevolle partner in onze opdracht en we zijn dan ook verheugd dat zij maximaal inzetten op transport over het water. Als stad hopen we dan ook dat dit proefproject leidt tot een structureel transport over water van het pmd uit Leuven en omstreken.” "Leuven behoort sinds kort tot de 100 Europese en klimaatneutrale steden. Dat wil zeggen dat het onze opdracht is om op zoek te gaan naar manieren om efficiënter om te gaan met onze energiebronnen en onze uitstoot drastisch te verminderen. Als stad hopen we dan ook dat dit proefproject leidt tot een structureel transport over water van het pmd uit Leuven en omstreken." Thomas Van Oppens Indaver Het pmd wordt vervoerd naar de pmd-sorteerinstallatie van Indaver in Willebroek, een gloednieuwe installatie waar jaarlijks 60.000 ton pmd van zo’n 3 miljoen Vlamingen uitgesorteerd wordt. Alain Konings, directeur verkoop & marketing huishoudelijk afval: "Bij Indaver willen we onze eigen ecologische voetafdruk én die van onze klanten beperken. Dat geldt niet alleen voor onze verwerkingsprocessen maar ook voor het vervoer van afval en materialen naar en van onze sites. Testvaarten zoals deze van EcoWerf zijn van groot belang omdat ze ons inzichten verschaffen in de duurzaamheid van de gekozen multimodale vervoersmodus." Multimodaal.Vlaanderen Multimodaal.Vlaanderen, het neutraal adviespunt van VIL, dat bedrijven informeert en begeleidt bij het zoeken naar efficiënte en duurzame transportoplossingen, heeft de ambitie om de voorspelde groei van het goederenvervoer mee op te vangen door efficiënter gebruik te maken van alle bestaande en toekomstige capaciteit en infrastructuur. Filip Dupré, Expert Multimodaal: "Multimodaal.Vlaanderen is verheugd dat initiatieven zoals dit genomen worden. Het toont aan dat het potentieel voor afval en recyclables via de binnenvaart groot is. EcoWerf laat zien dat duurzaam transport met een positieve bijdrage aan mobiliteit op de agenda staat." De Vlaamse Waterweg Sylvie De Craecker, De Vlaamse Waterweg: "De Vlaamse Waterweg nv zet vol in op het duurzaam vervoer van goederen via de binnenvaart. Op deze manier dragen we bij tot de verbetering van de mobiliteit in Vlaanderen. Proefprojecten en testvaarten zoals deze van EcoWerf houden vrachtwagens van onze overvolle wegen en bewijzen het potentieel voor afvaltransport via onze waterwegen."