Stad Leuven ontvangt met Martelarenlaan prijs voor fietsvriendelijke infrastructuur

08 Oktober 2021

Stad Leuven ontvangt met Martelarenlaan prijs voor fietsvriendelijke infrastructuur

Op de studiedag 'Ontwerp ruimte voor de fiets' van Stad en Architectuur en Fietsberaad in samenwerking met de Deense ambassade vandaag heeft stad Leuven de prijs voor fietsvriendelijke infrastructuur 2021 in ontvangst genomen. De heraangelegde Martelarenlaan met park Belle-Vue kwam als winnaar uit de bus. De stad is opgetogen met deze prijs. "Deze prijs is een bevestiging dat we goed bezig zijn, maar betekent ook een extra stimulans om de komende jaren verder te timmeren aan Leuven fietsstad en aan aangename en groene woonbuurten", reageert een opgetogen schepen van mobiliteit David Dessers. De heraanleg van de Martelarenlaan is een ontwerp van Stefan Bendiks van Artgineering. De Martelarenlaan en omgeving ondergingen de voorbije jaren een complete metamorfose. Langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg werd een nieuwe doorgangsweg voor doorgaand autoverkeer aangelegd. De Martelarenlaan werd heraangelegd en werd een fietsstraat met het karakter van een woonerf, specifiek voor lokaal verkeer, met veel groen en ontharding. Ook het nieuwe park Belle Vue werd aangelegd. "Heel de ontwikkeling maakt bovendien deel uit van een fietssnelweg. Door de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg sluit deze verbinding aan op meerdere veilige fietsroutes", vult schepen Dessers nog aan. "De Martelarenlaan en omgeving ondergingen de voorbije jaren een complete metamorfose." - David Dessers Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen willen met deze wedstrijd Vlaamse fietsinfrastructuurprojecten onder de aandacht brengen, projecten die aantonen hoe steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. De initiatiefnemers willen ontwerpers doen nadenken over de belevingswaarde voor actieve weggebruikers, want een betere belevingswaarde doet nog meer fietsen. De andere kanshebbers voor de prijs waren de fietssnelweg F1 in Zemst en de Sionsite in Lier.