Pieter De Somer-plein, wat een afknapper!

25 Februari 2011

Groen! is erg teleurgesteld door de beslissing van het Leuvense schepencollege om het Fochplein om te dopen tot Pieter De Somer-plein. En dat niet in de eerste plaats omdat ons voorstel (wij hadden liever het gezien) het niet gehaald heeft. Er is ook een enorme kans gemist om een breder participatieproces op te zetten, met daarin onder meer een maatschappelijk debat over de plaats van geschiedenis in onze stad. Daar hebben we vooral een probleem mee.Sophie Scholl-plein

Tie Roefs (voorzitster): "Deze beslissing is een echte afknapper. Het gaat er helemaal niet om dat wij de verdienste van Pieter De Somer voor onze stad en de universiteit willen ontkennen, maar we hadden een andere keuze, en vooral een andere manier van kiezen verwacht. Wij waren en zijn overtuigd van de kracht van ons voorstel voor het Sophie Scholl-plein. Net omdat het heel veel kansen bood om op een andere manier met zo'n centraal plein om te gaan. Wij wilden een vredesplein. Wij wilden een vrouw (een goed ander voorstel voor een inspirerende vrouw zouden we trouwens zeker hebben toegejuicht). Wij wilden een plein dat ook een project kon zijn, dat mogelijkheden gaf voor allerlei activiteiten met scholen en de universiteit. Wij wilden een plein dat zou laten zien dat de Europese geschiedenis, met haar gruwelijke bladzijden maar ook met het project van Europese eenmaking een plaats verdient in onze stad. Het verhaal van Sophie Scholl kan enorm inspirerend zijn voor ons allemaal, het kan ons doen nadenken over oorlog en vrede, over persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij hadden gehoopt dat Leuven het aan zou durven om een verrassende keuze te maken, en niet toe te geven aan gemakkelijke en 'veilige' keuzes."

Fatiha Dahmani (fractieleidster): "Wij begrijpen er niets meer van. De burgemeester heeft de discussie over het plein zelf op de agenda gezet met als motivatie dat het hier om een verkeerde 'oorlogsheld' ging. Daarmee kwam een discussie op gang. En die discussie was zinvol. Het gaf de Leuvense gemeenschap de kans om samen na te denken over wat we met deze stad willen doen. Het gaf een immense kans voor een proces van participatie, waarbij verschillende maatschappelijke groepen voorstellen hadden kunnen formuleren, en waarbij de bevolking dan actief kon betrokken worden. Dat was ook de kracht, vonden wij, van ons voorstel. Ook als Sophie Scholl het niet zou gehaald hebben, hadden we de kans gehad om een discussie op gang te trekken, en daar was het ons altijd al om te doen. Nu wordt duidelijk dat onder 'maatschappelijke discussie' door dit college wordt verstaan dat we in het beste geval in de media mochten reageren op uitspraken van de burgemeester. Maar waarom begin je dan de discussie, net door de verwijzing naar de persoon van Foch, als je helemaal niet van plan bent om aan die discussie een kans te geven? De gemeenteraad en de bevolking worden gewoon volledig buitenspel gezet. Dit college is niet geïnteresseerd in een actuele kijk op de geschiedenis ? dat bleek al uit de ronduit beschamende manier waarop er met de archeologische opgravingen werd omgegaan de voorbije maanden ? en is al evenmin geïnteresseerd in de mogelijkheden tot participatie die de discussie over het plein bood. Het gaat uiteindelijk enkel en alleen om een simpele ouderwetse politieke deal tussen CD&V en SP.a. Wat begon als een interessante discussie, is geëindigd in een sof. We hopen natuurlijk dat het een mooi plein wordt, maar we hadden liever gezien dat het plein ook een project van de Leuvenaars zelf zou geworden zijn, een plein waarop we ? door het proces dat eraan vooraf zou zijn gegaan ? ook trots hadden kunnen zijn. Eens te meer bewijst het college dat men in een dergelijk participatieproces met inspraak en discussie totaal niet geïnteresseerd is. Dat het Pieter De Somer-plein er komt, zegt dus alles over de bestuursstijl van deze ploeg. Die stijl is erg 'oud', en dat is net wat we niet nodig hebben voor een stad die zich wil profileren als 'eeuwenoud en springlevend'?"

Tie Roefs (voorzitster) en Fatiha Dahmani (fractieleidster)