Leuven trekt ten strijde tegen de sigarettenpeuk

11 Oktober 2019

Leuven trekt ten strijde tegen de sigarettenpeuk

"Sigarettenpeuken zijn veel vervuilender dan vaak wordt gedacht." - Thomas Van Oppens

Van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober nam de stad Leuven deel aan de Vlaamse handhavingsweek van Mooimakers. Dit jaar lag de focus van de campagne op sigarettenpeuken. Gemeenschapswachten, wijkinspecteurs, stadsmedewerkers en afvalvrijwilligers gingen op pad en spraken rokers aan.

"Sigarettenpeuken zijn veel vervuilender dan vaak wordt gedacht", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "Veel mensen staan er niet bij stil dat het 2 tot 15 jaar duurt voor een peuk afgebroken is, of dat heel wat peuken in onze waterlopen belanden en zo de vissen en de natuur vergiftigen. Op bepaalde plaatsen maken sigarettenpeuken tot bijna de helft van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil uit."

1.000 zak-asbakjes

Onderzoek toont aan dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen zetten om van hun sigarettenpeuk af te geraken. Overal asbakken plaatsen is geen oplossing. Maar er bestaan wel zak-asbakjes: kleine doosjes waar rokers hun peuken in kunnen bewaren tot ze bij een vuilnisbak komen.

Gemeenschapswachten, medewerkers van de reinigingsdienst en de preventiedienst en enkele afvalvrijwilligers deelden vorige week maar liefst 1.000 zulke zak-asbakjes uit aan Leuvense rokers. Ze gingen onder andere op pad op de studentenwelkom en tijdens het shoppingweekend. Ze wezen rokers er ook op dat peuken op straat gooien strafbaar is: wie zijn peuk op straat gooit, kan een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.

'Hier begint de zee'

"We hebben ruim 1.500 rokers aangesproken", aldus schepen Van Oppens. "Naast het sensibiliserende luik, was de actie ook voor ons zeer interessant. Het bood ons de kans om het probleem vanuit het perspectief van de roker te bekijken. Veel rokers zien een weggegooide sigarettenpeuk als iets onschuldigs, maar erkennen het probleem ook."

Sigarettenpeuken, en ander zwerfvuil dat op straat belandt, verdwijnt vaak in riolen. Dit komt uiteindelijk terecht in de zee. Om Leuvenaars hiervoor te sensibiliseren, bracht de stad 'eco-tags' met opschrift “Hier begint de zee, niets ingooien aub” aan op enkele plaatsen in de Diestsestraat, de Tiensestraat en op het Rector De Somerplein. De verf die gebruikt werd, is niet-permanente krijtverf, die na zes maanden vanzelf verdwijnt.

Peukenactieplan

Leuven bestrijdt sigarettenpeuken ook nog op andere fronten. Met de handhavingsweek kondigt de stad haar peukenactieplan af, waarbij naast verdere sensibilisering ook een proeftraject met peukenzuilen wordt uitgerold.

"Meerdere rokers vroegen ons om openbare asbakken of peukenzuilen te voorzien. Hier gaat de stad op zeer korte termijn werk van maken. De stad heeft 100 peukenzuilen besteld die we in de komende maanden aan publieke vuilnisbakjes zullen bevestigen. Rokers kunnen hun peuk hierin droppen en vermijden zo dat de inhoud van de vuilnisbak vuur vat", aldus schepen Van Oppens.