Groen spreekt zich opnieuw uit voor Parkveld als open en groene ruimte

26 Januari 2021

Groen spreekt zich opnieuw uit voor Parkveld als open en groene ruimte

Groen Leuven komt al jaren op voor het behoud van open en groene ruimte in en rond de stad. Tijdens de gemeenteraad gisterenavond stelde N-VA voor om een Parkbos in te richten op een stukje van de groene ruimte Parkveld aan de Geldenaaksebaan in Heverlee. We hebben niet voor dit voorstel gestemd. Keert Groen haar kar? Nee. "Groen heeft altijd gevonden dat Parkveld gevrijwaard moet worden als open en groene ruimte. Dat standpunt is helemaal niet veranderd, moest iemand daaraan twijfelen. We herkennen ons nog steeds niet in de plannen die in het verleden werden opgemaakt om er enerzijds de ambachtenzone van Haasrode uit te breiden en er anderzijds 68 villa’s in het groen te bouwen. Laat daar geen twijfel over bestaan", reageert fractieleider Frouke Wouters. Puntjes op de i Wat is er dan aan de hand? De bedreiging van Parkveld, een gebied van 34 ha, bestaat grosso modo uit vier delen. Eén van die delen is de verkaveling van projectontwikkelaar Extensa. Het is op dat stuk grond, dat nu in handen is van Extensa, dat N-VA een Parkbos voorstelt. De deputatie - waar N-VA nota bene de grootste partij is - leverde in 2019 aan Extensa de laatste verkavelingsvergunning af. "Groen heeft altijd gevonden dat Parkveld gevrijwaard moet worden als open en groene ruimte. Dat standpunt is helemaal niet veranderd, moest iemand daaraan twijfelen." - Frouke Wouters Binnen zes maanden moet de deputatie opnieuw een uitspraak doen. Met dit voorstel wil N-VA terwijl de procedure volop loopt, de bestemming van het stuk grond van Extensa veranderen. Dat gaat gewoon niet. De bestemming wijzigen van dat stuk grond is een lastige en lange procedure. Dat doe je niet in een vingerknip zoals N-VA voorstelt. Grootste bedreiging De grootste bedreiging voor Parkveld bestaat in de plannen voor de uitbreiding van de ambachtenzone van Haasrode. Schepen Devlies stelde tijdens de gemeenteraad heel duidelijk dat die plannen voor de uitbreiding van de ambachtenzone on hold staan en dat er geen nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan in de maak is. Zo’n plan is nodig om de ambachtenzone uit te breiden. En dat is pas goed nieuws, want dat betekent dat de grootste bedreiging voor Parkveld geweken is. Dit is nieuw en daarmee zetten we een enorme stap voorwaarts in de vrijwaring van Parkveld als open en groene ruimte. In 2017 werd het ruimtelijk structuurplan aangepast. De groene corridor kon daardoor vergroot worden en de geplande appartementsgebouwen langs de Geldenaaksebaan werden toen reeds geschrapt. Ook dat was een belangrijke stap. Te vroeg, te onvolledig Parkveld is een uiterst complex dossier met een lange geschiedenis. Gisterenavond steunden we het voorstel van N-VA niet. Niet omdat we geen vrijwaring van Parkveld willen, maar omdat het voorstel te vroeg komt en te onvolledig is. Te vroeg: De provinciale deputatie zal zich nu terug over de verkavelingsaanvraag moeten uitspreken wat de grond in handen van Extensa betreft. De Groen-fractie neemt aan dat de N-VA-fractie haar collega’s bij de provincie over haar voorstel zal inlichten om op dit stuk grond een Parkbos in te richten en het stuk dus niet te verkavelen. Wait and see. Te onvolledig: Het voorstel sprak met geen woord over de eerder geplande uitbreiding van de ambachtenzone op Parkveld, terwijl dat veruit de grootste bedreiging is. Die plannen staan nu on hold en wij zullen er alles aan doen om ook dit deel van Parkveld definitief te vrijwaren. We hebben vertrouwen dat het bestuur met een hedendaagse blik naar de plannen voor morgen kijkt. En dat er op het juiste moment gesprekken met projectontwikkelaar Extensa kunnen komen over de invulling van de projectgrond. Alles op zijn tijd. Geen standpuntverandering dus. We blijven ijveren voor het behoud van de open en groene ruimte Parkveld.