Samen overlast beperken

01 Oktober 2019

Samen overlast beperken

Uitgaan in Leuven op een verantwoorde manier met respect voor de stad en haar inwoners. Dat is het opzet van een aantal initiatieven die de stad Leuven, de lokale politie en LOKO nemen bij de aanvang van het academiejaar. De initiatieven kwamen tot stand in overleg met de onderwijsinstellingen KU Leuven, Hogeschool UCLL en LUCA. "Met de komst van de studenten stijgt het inwonersaantal van Leuven met maar liefst 50%. Dat is in geen enkele andere stad het geval. Deze instroom heeft een impact op het leven in de stad: het geeft Leuven zijn ware karakter, maar vraagt soms ook de nodige bijsturing. Daarom ben ik blij dat stad, onderwijsinstellingen én studenten de handen in elkaar slaan en verschillende initiatieven lanceren om het samenleven tussen studenten en Leuvenaars te bevorderen en de overlast te beperken", zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. 'Stop uw gekwaak voordat ik ontwaak' De preventiedienst van de stad Leuven lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne over het politiereglement en de gemeentelijke administratieve sancties. Overlastfenomenen zoals nachtlawaai, wildplassen, alcohol drinken op straat na middernacht en fietsen verplaatsen of vernielen kunnen een GAS-boete van maximaal 350 euro opleveren. Maar zover hoeft het bij voorkeur niet komen. De stad zet in de eerste plaats in op sensibilisering en preventie. Als het toch tot een GAS-boete komt, is voor bepaalde overtredingen een alternatieve straf mogelijk. Studenten gaan bijvoorbeeld een dagje mee met de groen- of reinigingsdienst, of nemen deel aan de cursus 'alcohol en overlast'. In dat geval vervalt de GAS-boete. Met affiches, postkaarten, gadgets en eco-tags spoort de stad studenten aan om het niet al te bont te maken en informeert ze studenten over GAS-boetes. De slogan 'Stop uw gekwaak voor ik ontwaak' zal ook verspreid worden via een bellenblaas-gadget op de Studentenwelkom en eco-tags op de straten waar veel studenten passeren. Eco-tags zijn ecologische en biologisch afbreekbare grondmarkeringen. Met postkaarten wil de preventiedienst studenten sensibiliseren over de overlast van kotfeestjes. De kaartjes reiken buurtbewoners een kapstok aan om in dialoog te gaan met hun (nieuwe) buren. Ze moeten het contact tussen de bewoners en studenten vergemakkelijken zodat ze vlotter kunnen spreken over problemen, frustraties en irritaties. Ook de fakbars en fuifzalen in Leuven zetten in op overlast voorkomen. Elke fakbar schakelt stewards in, die overlast in en rond de fakbar beperken en nauw samenwerken met de politie. De stewards krijgen een opleiding van de preventiedienst en de politie. Jaarlijks volgen een honderdtal studenten deze opleiding. De fakbarverantwoordelijken krijgen bovendien een specifieke opleiding. Vanaf dit jaar krijgen de stewards ook een handige stewardgids in pocketformaat mee met de belangrijkste tips en met nuttige telefoonnummers. 'Goe gaan doede zo' - Deftig feesten Met haar oktobercampagne doet de Leuvense studentenkoepel LOKO nadenken over "deftig feesten". Aan de hand van een verhaal zal LOKO gedurende vijf weken verschillende initiatieven op poten zetten. LOKO kan voor deze campagne rekenen op de financiële en inhoudelijke steun van het project 'Lazarus, een nuchtere kijk op drinken'. We willen aanzetten tot degelijk feesten en verantwoordelijk drankgebruik", aldus LOKO voorzitter Lana Van den Heuvel. "Feesten hoort bij het studentenleven en een goed feestje kan ook zonder overlast." LOKO trapt haar oktobercampagne af op de Studentenwelkom waar ze de mascotte van de campagne en de online campagne voorstelt. In de tweede week tovert LOKO enkele fakbars om tot authentieke kotfeestjes. Vervolgens organiseren de studenten trajectcontroles op enkele gekende straten met veel doortrekkende studenten, zoals de Naamse-, Tiense- en Parkstraat. Studenten die over een bepaalde afstand zich muisstil kunnen verplaatsen, krijgen een beloning. Op de 24 urenloop zal er verder ingezet worden op slim drinken. Studenten die slim drinken, krijgen fietslichtjes, snoep en nog zo veel meer. Tot slot is het ook belangrijk om samen veilig thuis te komen. LOKO zal ludieke safe rides aanbieden om hun medestudenten op een veilige manier naar huis te brengen. Een verwittigd mens telt voor twee Politie Leuven zal tijdens het academiejaar één of meerdere gerichte overlastteams inzetten vanuit een toezichts- , ontradende en regulerende functie. De eerste weken zullen er dagelijks extra ploegen worden ingezet.