Opstap autobussen kan vlotter en comfortabeler

09 Januari 2012

Gemakkelijk de bus op met een rolstoel of een kinderwagen, dat lukt niet altijd. Er zijn echter eenvoudige oplossingen om de opstap te vergemakkelijken, met name een speciaal type van boordsteen, de Kasselse boordsteen. Rolstoelgebruikers en personen met een kinderwagen of boodschappenkarretje ervaren regelmatig problemen bij het in- of uitstappen van de bussen van De Lijn. Doorgaans gaapt er een relatief brede opening tussen de trottoirrand en de vloer van de bus die zonder hulp van derden niet kan overbrugd worden. De meeste voertuigen zijn met een uitklapbaar hellend vlak uitgerust. Rolstoelgebruikers moeten echter 24 uur op voorhand laten weten wanneer ze van een bepaalde bus gebruik willen maken. Niet echt handig voor personen met een beperking.

Groen! stelt voor om bij de heraanleg van de halterperrons gebruik te maken van de Kasselse boordsteen.

Frans Dumont: "Dank zij deze boordsteen wordt de autobus tot tegen de rand van het trottoir geleid. Het aanrijden van de boordsteen beschadigt de busbanden niet. De steen verschuift of verzakt niet. Het brede en van noppen voorziene boordsteenoppervlak vormt een optimale afscheiding tussen de halte en de rijbaan. Het busgebruik wordt veiliger en aantrekkelijker voor zowel rolstoelgebruikers als personen met een kinderwagen of boodschappenkarretje. Het in- en uitstappen verloopt moeiteloos en wordt versneld. Deze maatregel komt bijgevolg ook de stiptheid van het openbaar vervoer ten goede".

Frans Dumont, gemeenteraadslid