Ook Leuven moet klimaatneutraal gaan bouwen

26 Juni 2008

Onlangs besliste het stadsbestuur van Amsterdam op initiatief van de groene schepenen (GroenLinks) dat vanaf 2015 alle nieuwbouwprojecten (woningen en kantoren) klimaatneutraal moeten uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat het energieverbruik van de nieuwbouw zal moeten worden gecompenseerd door gebruik van duurzame materialen en lokale energieopwekking (bv. via zonnedaken). Omdat veel van de geplande projecten vastzitten aan contracten kan een volledige klimaatdoelstelling pas vanaf 2015. Maar tussen 2010 en 2014 zal al 40% van de geplande projecten volledig klimaatneutraal zijn. En voor de overige nieuwbouw zullen normen worden gehanteerd die strenger zijn dan wat via de nationale wetgeving wordt opgelegd. Gemeenteraadslid : "Eens te meer geeft een stad in het buitenland, op voorstel van de Groenen, het goede voorbeeld. Wat Amsterdam kan, moet Leuven ook kunnen. Ik vrees alleen dat Leuven ook nu opnieuw een 'volger' en geen 'koploper' zal zijn. We hebben al zo vaak gevraagd dat strenge duurzaamheidsnormen uitdrukkelijk worden opgelegd bij het begin van grotere nieuwbouwprojecten. Maar Leuven wil daar niet op in gaan. Het bleek onlangs nog voor de grote bouwprojecten aan de Vaartkom. Het blijkt nu ook uit de zonnepanelen die nu alsnog op een aantal openbare gebouwen zullen geplaatst worden. Het stadsbestuur zegt wel dat ze hun best willen doen om duurzaam te bouwen, maar ze willen zich er niet op laten vastpinnen in de verordeningen of overeenkomsten. En dat is onbegrijpelijk, en eigenlijk ook vooral niet slim. Door lang genoeg van tevoren een sterke ecologische norm vast te leggen kun je bedrijven en partners aantrekken die zich willen profileren op ecologische bouwtechnieken."

Fatiha Dahmani

Gemeenteraadslid Magda Aelvoet: "Wij zijn blij dat men in Amsterdam wel doet wat men hier niet durft. Bij openbare aanbestedingen van bouwprojecten wordt duurzaamheid een belangrijk criterium. Amsterdam durft toekomstgericht denken. Ze hebben berekend dat een gemiddelde woning klimaatneutraal maken een extra investering vergt, maar die verdient zich bij de huidige energieprijzen behoorlijk snel terug. Hiermee bewijzen ze wat de ecologisten al lang zeggen: investeren in duurzaamheid is vooral sociaal erg interessant."

Jan Mertens, bestuurder in het AGSL: "Amsterdam zal nu enkele scholen tot pilootproject maken en een duurzaamheidsteam samenstellen dat kennis op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling kan verzamelen. Ook dat laatste is iets wat Groen! al lang vraagt. Als de stad er nu in investeert om in samenwerking met het AGSL aan kennisopbouw te doen rond duurzaam bouwen, dan kan Leuven de volgende jaren een voortrekker worden. Het zou jammer zijn als Leuven opnieuw die kans zou missen."

Fatiha Dahmani en Magda Aelvoet (gemeenteraadsleden), Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL)