Ook het OCMW-Leuven kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit

16 Juni 2010

2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Elk jaar verdwijnen er planten en dieren, ook in Vlaanderen. Onder het motto "Denk globaal, handel lokaal" hebben de milieuverenigingen de gemeenten opgeroepen om hieraan mee te werken. De stad Leuven heeft in 2008 "het charter voor biodiversiteit" van Natuurpunt ondertekend, en in 2010 haar deelname bevestigd aan het provinciaal biodiversiteitsproject. Ook het OCMW van Leuven kan de biodiversiteit ondersteunen. In de eerste plaats door actief mee te werken aan het actieplan biodiversiteit van de stad Leuven. Een onderdeel van het actieplan is het zwaluwenproject. Aan verschillende privéwoningen in het Leuvense zien we gierzwaluwenkasten hangen. Ook de gebouwen van het Leuvense OCMW zijn geschikt om zo'n kasten op te hangen en momenteel hangt er nergens aan een OCMW-gebouw een dergelijk zwaluwenkast. In het charter wordt ook vermeld dat nieuwe gebouwen structureel nestmogelijkheden moeten voorzien. Het Leuvense OCMW is momenteel aan de Fonteinstraat een nieuw welzijnsbureau aan het bouwen. Het is nog niet te laat om dit te voorzien.

In de tweede plaats kan het OCMW Leuven haar pachters stimuleren om in het ECO² project te stappen. Bij het project ECO² (ecokwadraat) slaan verschillende sectoren (landbouw, natuur, landschap en industrie) de handen in elkaar om samen hun beste beentje voor te zetten en zo de biodiversiteit in het landbouwlandschap te verhogen. Het is de bedoeling dat de boeren zich verenigen in een agrobeheergroep (ABG) en met die ABG worden dan beheersovereenkomsten gesloten rond de bescherming van akkervogels, erosiebestrijding, landschapsinrichting, beheer holle wegen, enz. De landbouwers krijgen hiervoor een vergoeding.

Het OCMW Leuven heeft momenteel nog meer dan 900 ha landbouwgrond in eigendom. Ze kan haar pachters ? de landbouwers ? stimuleren om in zo'n ABG te stappen en mee te werken aan de bescherming van akkervogels zoals de patrijs, grauwe gors, de veldleeuwerik en andere akkervogels.

Groen! zal dit punt voorleggen op de OCMW-raad van 17 juni 2010.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid