Ook een velobaar in Leuven?

30 Januari 2016

In Turnhout werd onlangs de eerste 'velobaar' geplaatst, waarmee fietsers comfortabel kunnen wachten aan een spoorwegovergang. Groen vraagt om ook in Leuven een proefproject te voorzien met een velobaar. De Turnhoutse groene schepen voor mobiliteit , dat zich uitdrukkelijk als een fietsstad profileert. Het concept is eenvoudig. Fietsers die moeten wachten, bv. aan een spoorwegovergang, kunnen aan de handgreep even wachten en hoeven niet van hun fiets te stappen.

pikte het idee op in Kopenhagen

Eva Platteau: "Dit is een zeer slim idee dat fietsen een extra steuntje ? letterlijk en figuurlijk ? kan geven. Wat ons betreft moet dit ook in Leuven kunnen. We hebben het punt geagendeerd op een commissievergadering. We stellen voor dat de stadsdiensten contact opnemen met Turnhout, om te horen hoe daar alles verloopt. Daarna zou er een proefproject moeten komen, bv. in de buurt van een van de spoorwegovergangen op ons grondgebied. Als de uitkomst positief is, kan de velobaar ook worden voorzien op een aantal kruispunten."

Eva Platteau, gemeenteraadslid

(foto: stad Turnhout)