Meer groen en minder steen in publieke ruimte als antwoord op de klimaatverandering

11 Mei 2018

Meer groen en minder steen in publieke ruimte als antwoord op de klimaatverandering

Groen vraagt dat Leuven een actieve strategie uitwerkt om de versteende bodem te ontharden. Dat kan door meer groen te voorzien en door verharding waterdoorlatend te maken. Zo kunnen we ons beter wapenen tegen de klimaatverandering. In een goed klimaatbeleid probeer je enerzijds de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zorg je er anderzijds voor dat je je zo goed mogelijk voorbereidt op de gevolgen van de klimaatverandering die aan de gang is. Van zo’n beleid van aanpassing of adaptatie zien we in Leuven voorlopig nog te weinig. Er zijn al enkele goede initiatieven, en bij nieuwe projecten is er al meer aandacht voor, maar veel meer is mogelijk. Daarom vragen we een actieve strategie, samen met de burgers. In een degelijk adaptatiebeleid probeert men de stad beter te beschermen tegen de effecten van hoge temperaturen en grillige neerslag. Meer groen en water zorgen voor een natuurlijke afkoeling, en als het water gemakkelijker in de bodem kan doordringen is er minder kans op overstromingen. Meer groen aanplanten, waterpartijen openleggen en groene en blauwe verbindingsgebieden voorzien, meer groendaken aanleggen, stadslandbouw op daken en terrassen ondersteunen, dat alles kan ervoor zorgen dat we het zogenaamde hitte-eilandeffect kunnen verminderen (waarbij het in de stad door het vele beton sneller opwarmt). Ervoor zorgen dat rivieren voldoende ruimte hebben om te overstromen hoort er ook bij. Een andere component van een beleid van ontharding is het tegengaan van de verstening of betonnering van de bodem. En op dat vlak staan we in Leuven nog lang niet ver genoeg. Er zijn al enkele positieve voorbeelden, maar er is nood aan een meer actieve strategie die bewust bestaande plekken gaat ontharden, om zo een betere waterinfiltratie in de bodem mogelijk te maken. David Dessers (gemeenteraadslid): “Meer groen en minder steen, dat is de boodschap. We roepen het stadsbestuur op om zo’n actieve strategie van ontharding uit te werken, en dat samen met burgers en organisaties. Dat kan misschien wel in het kader van de projecten van Kom op voor je wijk. Iedereen kent in haar of zijn omgeving wel een plek waar het mogelijk is om de stenen bodem te doorprikken. Er is nu een uitgelezen kans om zo’n beleid te versnellen, via de Actie Perforatie. Aquafin schrijft in het kader van die campagne een speciale wedstrijd uit. Een winnend project kan € 100.000 krijgen. We stellen voor dat de stad zelf bekijkt welke projecten mogelijk zijn en daartoe burgers, organisaties en wijkcomités oproept om mee voorstellen in te dienen. Er is tijd tot eind oktober. Het zou jammer zijn als Leuven de kans op zo’n steunbedrag laat liggen.”   David Dessers