Hier dringt het door!

17 December 2020

Hier dringt het door!

Stad Leuven lanceert campagne over ontharding Op plekken waar dat kan, breekt stad Leuven de bestrating op om groen aan te planten. Daardoor kan er meer regenwater in de bodem doordringen. Zo houden we de grondwatervoorraad op peil en kunnen we aanhoudende droogteperiodes beter overbruggen. De droge zomers van de laatste jaren hebben iedereen bewust gemaakt dat we moeten ingrijpen als we willen garanderen dat er drinkwater uit de kraan blijft komen. De stad Leuven lanceert nu een campagne om Leuvenaars te informeren over wat ontharding is en hen te inspireren om zelf voor meer groen en minder beton te zorgen. "De voorbije lente en zomer met hittegolven en droogteperiodes maakten nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad", vertelt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. "Een stad met veel groen warmt veel minder op en is dus beter gewapend tegen hittegolven. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en ook de biodiversiteit vaart er wel bij." Straten en pleinen Op het openbaar domein levert de stad al langere tijd extra inspanningen om te ontharden. Bij elk ontwerp kiest ze bewust voor meer groen in plaats van verharding. Waar er toch verharding nodig is, werkt ze zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen. Met onder meer grasdallen, infiltratiegrachten en de aanleg van (speel)wadi’s zorgt de stad ervoor dat het regenwater terug in de grond kan dringen. Het Hooverplein, Hoornplein en Sint-Agathaplein zijn mooie voorbeelden van vergroening en infiltratie op het openbaar domein. Bij de heraanleg van de Huttelaan, Middelweg en Tweekleinewegenstraat kiest de stad voor groenzones en parkeerstroken in waterdoorlatende verharding. Ook op plekken waar de straat geen volledig nieuwe heraanleg krijgt, neemt ze overbodige verharding weg. Zo integreert de stad bijvoorbeeld plantvakken in de bestaande bestrating in de Tessenstraat, ‘s Hertogenwijngaard, Koning Leopold I-straat en Penitentienenstraat. Privégronden Ook veel privégronden zijn verhard. Daarom is ontharden geen project van de stad alleen. "We moeten dit samen met de Leuvenaars doen. Zij kunnen mee hun steentje 'wegdragen' door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te leggen, hun oprit te ontharden of een groendak aan te leggen", roept schepen Dessers op. "We moeten dit samen met de Leuvenaars doen. Ook zij kunnen hun steentje 'wegdragen' door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te leggen of hun oprit te ontharden." - David Dessers Met de slagzin 'Hier dringt het door!' zal de stad Leuvenaars de komende maanden informeren over wat ontharding is en waarom het nodig is. "We lanceren de campagne om Leuvenaars nog meer te inspireren om te ontharden", verduidelijkt schepen Dessers. "Inwoners kunnen zelf voorstellen doen over waar we in hun buurt kunnen ontharden op het openbaar domein. Ook willen we de mogelijkheden die er zijn voor privéterreinen extra in de verf zetten. Om inwoners aan te zetten om hun steentje bij te dragen, voorziet de stad Leuven een financiële tussenkomst." Zo kun je een premie aanvragen voor onder andere de installatie van een groendak, regenwaterput of infiltratievoorziening, het scheiden van afvalwater en regenwater, het vergroenen van de voortuin of het aanleggen van een geveltuin. Bovendien kun je elk jaar via de stad bomen en planten aankopen aan een voordelige prijs.