Leuven ondersteunt oprichting Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld

26 Augustus 2022

Leuven ondersteunt oprichting Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld

In juni 2022 opende het Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) de deuren in UZ Leuven campus Gasthuisberg. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. De locatie van het Leuvens Zorgcentrum is tijdelijk. Eind 2022 zal het centrum definitief onderdak krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. De stad maakt 240.000 euro vrij voor de bouw hiervan. De toelage ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 29 augustus. Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven: "Dat er in onze regio ook een Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld geopend is, is van groot belang. Het is een veilige plek om zo snel mogelijk gespecialiseerde lichamelijke en psychologische zorg te krijgen. Bovendien investeerden we in een specifieke opleiding voor zedeninspecteurs bij de Leuvense politie. Slachtoffers die klacht willen neerleggen, doen dat nu bij gespecialiseerde zedeninspecteurs die ter plaatse aanwezig zijn." "Heel wat slachtoffers van seksueel geweld vinden de weg niet naar hulp. Dit Zorgcentrum moet die drempel verlagen. Gezien het belang en de meerwaarde van dit Zorgcentrum voor Leuven maken we als stad, bovenop de federale middelen, 240.000 euro vrij." - Lies Corneillie Het Zorgcentrum is nu nog gevestigd op een tijdelijke locatie in UZ Leuven campus Gasthuisberg. Eind 2022 zal het centrum definitief onderdak krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte afdeling naast de ingang van spoed. Ook stad Leuven maakt hier middelen voor vrij. "Voor de aanpak van familiaal en seksueel geweld hebben we de voorbije jaren sterke samenwerkingen op poten gezet met onder meer de politie, CAW Oost-Brabant en het parket van Leuven", vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. "We weten dat heel wat slachtoffers van seksueel geweld de weg niet vinden naar hulp. Dit Zorgcentrum moet die drempel verlagen. Door de allesomvattende zorg hebben slachtoffers bovendien meer kans op een (sneller) herstel en minder kans om opnieuw slachtoffer te worden. We zien het centrum als een spil in de bredere samenwerking om seksueel geweld te voorkomen en aan te pakken, net zoals we een geïntegreerde aanpak hebben tegen intrafamiliaal geweld. Gezien het belang en de meerwaarde van dit Zorgcentrum voor Leuven maken we als stad, bovenop de federale middelen, 240.000 euro vrij." Een multidisciplinair samenwerkingsverband Een ZSG is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket. Wie te maken krijgt met seksueel geweld, zoals een aanranding of (poging tot) verkrachting, kan er terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek, en dat 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Wie wil, kan ook klacht neerleggen in het centrum, maar dat moet niet. In België bestaan er ondertussen zeven zorgcentra. In 2023 komen er nog drie bij. Over het Zorgcentrum  De focus van het Zorgcentrum ligt op slachtoffers van acuut seksueel geweld: de eerste zeven dagen na de feiten zijn belangrijk om kwalitatief sporenonderzoek te kunnen doen. Dat is nodig wanneer het slachtoffer een klacht wil indienen. Als een slachtoffer klacht wil neerleggen, komt er een zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor af te nemen. Maar ook wie na die zeven dagen nog behoefte heeft aan psychische ondersteuning of medische opvolging, kan terecht in het ZSG. Het Zorgcentrum volgt de slachtoffers verder op na de eerste aanmelding: ze nemen op regelmatige tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverlening. Alle zorgverleners en zedeninspecteurs kregen een gespecialiseerde opleiding om met slachtoffers van seksueel geweld om te gaan. Zo leidde Politie Leuven de voorbije maanden acht medewerkers op tot zedeninspecteur. Zij worden voor de politiezone Leuven ingeschakeld in het Zorgcentrum. Een belangrijke rol is weggelegd voor de psychologen. Bijzondere aandacht gaat ook naar minderjarigen, voor wie veiligheid en bescherming na een aanmelding extra belangrijk zijn. Het ZSG werkt dan ook nauw samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.  Praktisch Het ZSG Leuven is overdag bereikbaar via de algemene ontvangsthal van campus Gasthuisberg en ’s nachts via spoed. Zowel de slachtoffers van seksueel geweld zelf als iemand uit hun omgeving kunnen 24 uur op 24 contact opnemen met het Zorgcentrum. Dat kan via telefoon of mail, via de hulpdiensten of de politie of door zich direct ter plaatse aan te melden in het ziekenhuis. Het Leuvense ZSG bevindt zich in het ziekenhuis op campus Gasthuisberg, gele pijl derde verdieping. Je kan het ZSG telefonisch contacteren via 016 34 11 11 en via mail.