Reactie stad Leuven op bevestiging onbewoonbaarheid Lolanden door Vlaams minister van wonen

11 Maart 2020

Reactie stad Leuven op bevestiging onbewoonbaarheid Lolanden door Vlaams minister van wonen

De stad Leuven reageert tevreden dat Vlaams minister van wonen Diependaele het beroep van Camelot Europe tegen de onbewoonbaarverklaring van de sociale woningen in Lolanden verworpen heeft. Hiermee bevestigt de minister wat de stad in oktober al zei, namelijk dat de woningen onbewoonbaar zijn. Daarnaast is de stad tevreden dat de minister de procedure opstart om de erkenning van leegstandsbeheerder Camelot in te trekken. De stad Leuven had hier eerder op aangedrongen. "We vinden het belangrijk dat iedereen in onze stad in een degelijke, kwaliteitsvolle woning woont. We tolereren niet dat mensen in mensonwaardige omstandigheden wonen. We zijn dan ook bijzonder blij dat de minister de onbewoonbaarverklaring, eerder uitgesproken door de stad, nu bevestigt. We hebben hard aan dit dossier gewerkt en zijn tevreden dat er eindelijk een einde komt aan deze praktijken", reageert schepen van wonen Lies Corneillie. "We bundelen nu de krachten met het OCMW en het Woonanker om de bewoners te ondersteunen in hun zoektocht naar een alternatieve woning." - Lies Corneillie De stad Leuven zal nu samen met het OCMW en het Woonanker de bewoners verder ondersteunen in hun zoektocht naar een alternatieve woning. De Huurdersbond zal de bewoners juridisch ondersteunen. Samen bereiden ze de herhuisvesting voor die binnen billijke tijd moet gebeuren. De bewoners zullen hier als eerste zo snel mogelijk over ingelicht worden.