OCMW voorlopig nog niet op weg naar een klimaatneutraal Leuven

23 September 2011

Tijdens de OCMW-raad van gisteren (donderdag 22 september) werd de "Beleidsnota 2012" besproken. Maar veel besproken is er niet. Iedereen heeft de mond vol van een herwaardering van de raden - dus ook van de OCMW-raad - maar in de praktijk moeten we vaststellen dat noch de meerderheidspartijen SP.a en CD&V-N-VA noch de Open Vld hiervan werk maken. Met Groen! hadden we in elk geval heel wat opmerkingen op de nota. Uiteraard staan er veel goede dingen in: de aandacht voor de preventie van kinderarmoede, de verscherpte aandacht voor de woonproblematiek in Leuven, de modernisering van de woonzorgcentra, enz. Zaken waar Groen! absoluut achter kan staan. Opvallend was wel dat over het recent afgesloten engagement van de stad voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2030, geen letter in de beleidsnota stond. Op de vraag van Groen! waarom niet, wist de verraste voorzitter enkel te melden dat de stad nog geen initiatief had genomen naar het OCMW en dat ze het daar precies ook niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Het lag in de lijn der verwachtingen: schepen Ridouani heeft deze verklaring zonder veel overleg ondertekend. Meer nog, het OCMW wist helemaal niets van dit initiatief maar verklaarde wel - na een interpellatie van Louis Debruyne op de raad van juni - om hieraan mee te werken. Klimaatneutraal Leuven tegen 2030 is een belangrijk initiatief en kan maar slagen als alle Leuvense actoren hieraan hun medewerking verlenen. Groen! zal de volgende maanden, in de gemeente- en in de OCMW-raad, nauwkeurig opvolgen wat er terecht zal komen van het voornemen om Leuven klimaatneutraal te maken.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid