Nog meer camera’s? Erg duur, en weinig winst voor veiligheid

25 Januari 2012

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 januari zal worden gestemd over een forse investering voor het plaatsen van bijkomende camera's. Groen vindt dat geen goed idee. De investering weegt niet op tegen het resultaat. Andere oplossingen zijn goedkoper, en hebben waarschijnlijk meer effect. Groen stelt zich ernstige vragen bij de zeer hoge investeringskost voor 50 bijkomende bewakingscamera's, de aanpassing van het vezelnetwerk en de vervanging van de huidige videowall. Bewakingscamera's hebben een beperkt nut. Ze hebben geen ontradend effect. Ze zijn alleen nuttig bij het helpen identificeren van daders en om politiepatrouilles te sturen naar plaatsen waar zich incidenten voordoen. Het systeem is bovendien weinig duurzaam omdat de gebruikte technologie op relatief korte termijn achterhaald is. De videowall, die sinds 2005 operationeel is, is niet meer opgewassen tegen zijn nieuwe taak. Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Ondanks de aanwezigheid van bewakingscamera's zijn het alcoholmisbruik, het vandalisme en de gevallen van agressie op de Oude Markt sterk toegenomen. Uit observaties van de politie blijkt dat de problemen zich vooral na 3 uur 's morgens voordoen wanneer bepaalde personen naar de Oude Markt afzakken om te provoceren en vechtpartijen uit te lokken. Ruim 60% van de daders is gekend. Het gaat om zowel lokale figuren als jongeren die van elders naar Leuven afzakken. Het overdreven drankmisbruik, waarbij de uitbaters van twee nachtwinkels en een beperkt aantal drankgelegenheden niet vrijuit gaan, werkt het toenemend geweld mee in de hand. Het opleggen van een verplicht sluitingsuur is niet de goede aanpak. Zo'n maatregel straft ook diegenen die geen schuld hebben aan de laakbare feiten die zich voordoen op de Oude Markt. Het is niet tegen hen maar wel tegen de herrieschoppers en de weinige uitbaters die het drankmisbruik van hun klanten door de vingers zien, dat hard opgetreden moet worden. Op de commissie veiligheidsbeleid van 17 januari was iedereen van oordeel dat alcoholmisbruik en amokmaken best beheersbaar zijn, in zoverre de uitbaters van een horecazaak op één lijn gaan staan met gerecht en politie."

Tijdens de nacht van 14 op 15 januari voerde de politie met effect een gecoördineerde actie uit op de Oude Markt. De actie heeft welgeteld € 9.800 gekost Deze kosten lijken echter best aanvaardbaar als je ze vergelijkt met de aankoop van 50 bijkomende bewakingscamera's, het versterken van het vezelnetwerk en de vervanging van de huidige videowall voor een bedrag van niet minder dan € 960.000. Bovenop deze investering komt dan nog een jaarlijks bedrag van € 82.000 voor het onderhoud van het hele camerasysteem. Met dit laatste bedrag alleen kan de politie per jaar meerdere doelgerichte acties uitvoeren die hun doeltreffendheid onlangs hebben bewezen.

Omwille van de zeer hoge kost en het beperkte nut van de bewakingscamera's zal onze fractie dit punt dan ook niet goedkeuren tijdens de gemeenteraad.

Frans Dumont, gemeenteraadslid