Nieuwe studentenhuisvesting moet klimaatneutraal en goed gespreid zijn

04 Juni 2013

Op maandag 3 juni stelden het stadsbestuur en de KULeuven de plannen voor voor de bouw van 3.000 nieuwe studentenkamers tegen 2016. Groen is blij dat een concrete planning wordt voorgelegd, maar zou enkele extra inhoudelijke eisen willen opleggen aan de verschillende projecten. De plannen die werden voorgesteld, geven een concreet zicht op welke projecten de volgende jaren voorzien zijn, en wat daarvoor de timing is. Dat is een goede zaak. Er zitten ook veel goede punten in het voorstel. We betreuren wel dat voor zo'n belangrijk dossier, andermaal, de gemeenteraadsleden de informatie moeten krijgen via een persconferentie. Een voorafgaande toelichting in een gemeenteraadscommissie van het geheel van de plannen zou normaal moeten zijn. We hopen alleszins dat er tijdens de volgende gemeenteraad een debat zal worden geagendeerd over deze kwestie. Dat er een planning is, is goed, maar Groen is wel teleurgesteld in de randvoorwaarden die worden opgelegd.

Thomas Van Oppens: "Het is al goed dat er een aanpassing is doorgevoerd van de parkeernorm, waardoor er minder autoparkeerplaatsen moeten komen per student. Maar dat schept ruimte voor strengere bouwnormen op vlak van energieverbruik en duurzaamheid die nu helaas niet zijn ingevoerd. Uit het wetenschappelijk rapport voor Leuven Klimaatneutraal 2030 blijkt dat bijna 60% van onze broeikasgassen veroorzaakt worden door gebouwen en hier dan ook de grootste transformatie moet plaatsvinden om Leuven klimaatneutraal te maken. Het zou de logica zelve zijn moest de stad voor deze gebouwen strenge energienormen hanteren. Verder zou het ook interessant zijn om in de afspraken te voorzien dat deze gebouwen op termijn gemakkelijk kunnen getransformeerd worden naar gewone wooneenheden mocht er op een bepaald moment minder nood zijn aan studentenhuisvesting. Want een flexibele invulling van gebouwen is een remedie tegen de hoge woningprijzen in Leuven."

Lies Corneillie: "Verder vinden we het belangrijk dat het stadsbestuur bij de uitvoering van deze projecten actief investeert in maatschappelijk draagvlak voor deze nieuwe voorzieningen. Wij steunen principieel de bouw van nieuwe studentenwoningen, maar we willen ook dat het stadsbestuur alles doet om de inplanting van deze projecten op een goede manier te laten verlopen. Zo zou het goed zijn als men duidelijk kan maken dat er wel degelijk een goede spreiding is van de voorzieningen. Op basis van het lijstje dat we nu kregen, kunnen we dat niet zeggen. En als men wil voorkomen dat er voor elk project georganiseerd protest komt, moet het stadsbestuur ook ervoor kiezen om de bevolking zo goed mogelijk te betrekken bij het hele traject van de verschillende bouwprojecten."

Thomas Van Oppens en Lies Corneillie (gemeenteraadsleden)