Eva Platteau wordt nieuwe fractieleider van Groen

26 December 2018

Eva Platteau wordt nieuwe fractieleider van Groen

Eva Platteau wordt vanaf januari de nieuwe fractieleider van Groen in de Leuvense gemeenteraad. Daarmee is Groen helemaal klaar om Leuven mee te besturen. Bij de recente lokale verkiezingen deed Groen het geweldig goed in Leuven. Voor de gemeenteraad gingen we van zeven naar tien verkozenen. De voorbije weken hebben we samen met de andere partners in de nieuwe Leuvense meerderheid hard gewerkt aan de voorbereiding van een stevig en ambitieus bestuursakkoord. We kijken geweldig uit naar die nieuwe uitdaging en zullen er alles aan doen om in deze stad een hoopvolle, duurzame en rechtvaardige toekomst vorm te geven. Tijdens een bijeenkomst van de nieuwe fractie hebben de raadsleden Eva Platteau als nieuwe fractieleider aangeduid. Zij volgt Fatiha Dahmani op, die jarenlang die rol met veel inzet heeft vervuld en nu heel graag de fakkel doorgeeft aan Eva. Wij danken Fatiha uitdrukkelijk voor al die jaren politiek werk. "Ik wil met de andere fractieleiders en collega-gemeenteraadsleden samenwerken om van Leuven een nog betere stad te maken." - Eva Platteau Eva Platteau reageert blij: "Vanaf januari begint onze nieuwe fractie eindelijk aan haar opdracht in de gemeenteraad. Ik ben vereerd dat ik deze ploeg mag leiden als fractieleider. Ik wil met alle andere fractieleiders en collega-gemeenteraadsleden van de meerderheid en de oppositie samenwerken om van Leuven een nog betere stad te maken. Persoonlijk wil ik mijn professionele kennis aanwenden om me in te zetten voor een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening van de stad." Tijdens de installatievergadering van 2 januari zullen onze nieuwe raadsleden en onze drie schepenen echt kunnen beginnen aan hun opdracht.