Stad Leuven lanceert nieuwe directie om haar digitale ambities te verwezenlijken

31 Juli 2020

Stad Leuven lanceert nieuwe directie om haar digitale ambities te verwezenlijken

De stad Leuven besliste om al haar digitale expertise te bundelen in een nieuwe directie 'digitaal'. Zo wil ze nog sneller inspelen op de wijzigende behoeften en de uitdagingen van de Leuvenaar en wil ze van Leuven een Smart City maken. De uitdagingen waarvoor de stad staat en de ambities die ze heeft, zijn immers groot. Daarom heft de stad de intercommunale Helics op en zet ze met een nieuwe directie in op een doorgedreven digitalisering van de organisatie en dienstverlening. De stedelijke uitdagingen zijn groot en worden steeds complexer. Ze vragen innovatieve multidisciplinaire oplossingen die onderbouwd zijn met data. Leuven zet volop in op digitale technologieën om uitdagingen sneller een antwoord te kunnen bieden, efficiënter te werken, Leuvenaars actief te betrekken bij het beleid en processen te optimaliseren. Essentieel hulpmiddel  "Onze stad heeft ambitieuze doelstellingen, op het vlak van onder andere klimaat, zorg en economie. Die doelstellingen kunnen we alleen maar waarmaken als we ook op het digitale inzetten", zegt Thomas Van Oppens, schepen van ICT. "Het digitale is een ondersteunend maar essentieel middel om onze doelstellingen te verwezenlijken." "Steeds meer zaken gaan digitaal kunnen en zullen ook sneller afgehandeld worden. Als het zowel de Leuvenaar als de administratie minder tijd kost, boeken we dubbele winst." - Thomas Van Oppens De stad wil zich verder ontwikkelen tot een innovatieve, efficiënte en klantgerichte organisatie. De digitale revolutie, en de mogelijkheden die deze evolutie met zich meebrengt, zijn ideaal om dit te realiseren. "Vele veranderingen die er aan komen, gaan burgers niet direct zien, maar wel voelen in de vorm van een efficiëntere overheid en betere dienstverlening. Steeds meer zaken gaan digitaal kunnen en zullen ook sneller afgehandeld worden. Als het zowel de Leuvenaar als de administratie minder tijd kost, boeken we dubbele winst." ICT en data De nieuwe directie digitaal zal uit twee grote poten bestaan: ICT en data. "Vanuit ICT willen we inspelen op de laatste technologieën, zowel in de ondersteuning van onze administratie, als naar de burger toe. De stad moet mee zijn met de laatste evoluties op vlak van artificiële intelligentie, big data, blockchain... Het beeld dat de overheid achterloopt op technologisch vlak doorprikken we nu", zegt Van Oppens. Data gaan een belangrijke rol spelen in het toekomstig beleid. De stad beschikt over een schat aan data. "Door het beheer te centraliseren in één directie zijn we beter in staat om deze data aan elkaar te koppelen en ons beleid erop te baseren. Een verrassend voorbeeld hiervan is dat het wegnemen van sommige vuilnisbakken geleid heeft tot minder sluikstort. De realiteit spreekt vaak ons buikgevoel tegen, daarom is het net zo belangrijk dat we data betrekken bij onze beleidskeuzes", zegt Van Oppens. "Op termijn moeten Leuvenaars in staat zijn om data over onder meer het verkeer, de warmte en de luchtkwaliteit makkelijk te raadplegen. De kennis over onze stad moet van iedereen zijn!" - Thomas Van Oppens Rol voor de Leuvenaar Ook de Leuvenaar krijgt een centrale rol in het dataverhaal. Enerzijds zetten we in op Citizen Science, de burger als dataverzamelaar. Denk aan het project Telraam waarbij burgers meehelpen door verkeersdata te leveren. Anderzijds moeten we de beschikbare data maximaal openstellen. Als we willen dat de burger participeert, moet hij ook juist geïnformeerd zijn. Op termijn moeten Leuvenaars in staat zijn om data over onder meer het verkeer, de warmte en de luchtkwaliteit makkelijk te raadplegen. De kennis over onze stad moet van iedereen zijn!", besluit Van Oppens. Opheffing van een intercommunale Tot nog toe zat het ICT-beleid van de stad bij HeLics, een intercommunale. "De intercommunale wordt bij deze opgeheven. Hierdoor verdwijnen ook heel wat bestuurposten, structuren en zitpenningen. Dat is toch wel een bijzonder moment, je doekt niet elke dag een intercommunale op", lacht Van Oppens.