Nieuwe bestrijdingspijp helpt rattenpopulatie onder controle te houden

26 April 2023

Nieuwe bestrijdingspijp helpt rattenpopulatie onder controle te houden

"Als innovatiehoofdstad experimenteren we graag met innovatieve, veelbelovende technieken. Maar eenvoudige ingrepen kunnen ook al het verschil maken. Zo vermijd je dat [voedsel] in de riolen terechtkomt en ratten aantrekt." - Thomas Van Oppens

Zoals in elke stad zijn ook in Leuven ratten niet weg te denken. Om de overlast en schade veroorzaakt door ratten aan te pakken, start de stad een proefproject met rattenvallen in rioleringsbuizen. Het systeem belooft doelgerichter, duurzamer en milieuvriendelijker te zijn dan de gebruikelijke methode.

Elke stad heeft een rattenpopulatie, ook Leuven. "De stad maakt er werk van om het aantal ratten in Leuven zo klein mogelijk te houden, omdat de beestjes voor overlast en schade kunnen zorgen. Handhaving is een voortdurende taak voor de stadsdiensten", legt schepen van openbare werken Dirk Vansina uit.

Slimme pijp

Gifblokjes in de Leuvense rioolputten hangen, waar ratten aan knabbelen zonder dat de gifstoffen in het rioolwater oplossen, was tot vandaag de meest efficiënte methode. Maar de stad Leuven houdt regelmatig betere alternatieven tegen het licht, bij voorkeur pesticidevrij.

Deze week installeert een firma in opdracht van de stad een proefsysteem in enkele riolen dat gebruik maakt van 'smart pipes'. Zo’n slimme pijp omvat een rattenval, die aan het begin van een rioleringsbuis geplaatst wordt. "Zodra het systeem een rat detecteert, schieten enkele stompe pennen aan een snelheid van 120 km/uur uit de buis. Het beestje is meteen dood en kan veilig worden afgevoerd, zonder dat we gebruik moeten maken van chemische bestrijdingsmiddelen", legt Dirk Vansina uit. Doordat de beestjes sneller sterven dan wanneer er gifblokjes gebruikt worden, is het systeem ook diervriendelijker.

Elke actie van de vallen wordt geregistreerd en opgevolgd via een digitaal portaal. De rioolvallen kunnen ook worden verplaatst wanneer blijkt dat er op een bepaalde locatie in de stad geen ratten te bespeuren zijn. Het nieuwe proefsysteem wordt de komende drie maanden getest op drie locaties en zal daarna geëvalueerd worden. Leuven is de eerste stad in België die met dit systeem experimenteert.

Afval en etensresten

De stad roept Leuvenaars op om mee te werken om de rattenpopulatie onder controle te houden. Thomas Van Oppens, schepen van stadsreiniging: "Als innovatiehoofdstad experimenteren we graag met innovatieve, veelbelovende technieken. Maar eenvoudige ingrepen kunnen ook al het verschil maken. Laat bijvoorbeeld geen etensresten slingeren op straat en gooi afval in de vuilbak. Rondslingerend vuil is niet alleen ergerlijk, het trekt ook ratten aan. Voeder ook geen dieren zoals duiven en ganzen. Dat is niet alleen verboden omdat het ongedierte aantrekt, het is ook niet gezond voor de dieren in kwestie. En tot slot: spoel geen voedsel door het toilet of de gootsteen. Zo vermijd je dat het in de riolen terechtkomt en ratten aantrekt."