Een nieuw busplan voor Leuven

23 September 2020

Een nieuw busplan voor Leuven

Minder bussen door het centrum, latere bediening ’s avonds, beter aanbod voor het Wetenschapspark, Sint-Maartensdal en de Vaartkom. Dit zijn enkele grote krachtlijnen van het toekomstige busnet voor Leuven, een onderdeel van het regionaal vervoerplan dat de lokale besturen van de Leuvense regio en de betrokken mobiliteitspartners (De Lijn, Agentschap Wegen & Verkeer, NMBS…) samen opstellen. Leuven is een stad in volle groei en verwelkomt elk jaar steeds meer inwoners, bezoekers en studenten. Die groei toont zich ook op het openbaar vervoer, dat steeds meer reizigers telt. Het nieuwe busplan komt tegemoet aan die groei. De vlottere en snellere verbindingen zullen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in Leuven en de regio kwalitatief en betrouwbaar blijft. Dat is een belangrijke stap om de stad nog aangenamer en leefbaarder te maken. Betere bediening van populaire bestemmingen Dit plan zal meer reizigers verleiden om op de bus te stappen omdat het inzet op goede, frequente verbindingen naar de nieuwer ontwikkelde woon-, school- en werkplekken. Eens op kruissnelheid zal De Lijn zo 17% meer opstappers vervoeren, met onder andere meer bussen richting het station, Gasthuisberg, het Wetenschapspark, Haasrode Research en Heverlee Campus. "Minder bussen door het centrum en een beter aanbod met ook heel vroege en late bussen, dat is het nieuwe busplan in een notendop." - David Dessers Met dit netwerk worden ook nieuwe verbindingen gemaakt en enkele locaties voorzien van openbaar vervoer waar dat vandaag ontbreekt. Zo krijgt Sint-Maartensdal een eigen verbinding en de Vaartkom een versterkt aanbod. Minder bussen door het centrum "Met dit plan krijgen we een krachtig stadsnet dat de reiziger meer comfort zal geven", zeg schepen van mobiliteit David Dessers. "Op weekdagen rijden de zeven stadslijnen en de ringbus minstens om de 15 minuten. De reiziger zal dus minder lang moeten wachten. De uitbreiding van het aanbod komt er met aandacht voor de leefbaarheid van de binnenstad. We laten de bussen rijden waar ze nodig zijn. Stadsbussen bedienen het centrum, regionale lijnen rijden via de ring. Aan het station of aan Gasthuisberg wordt er gezorgd voor een vlotte overstap. Enkel de twee sterkste regionale lijnen, namelijk lijn 358 (Brussel - Kortenberg - Leuven) en lijn 370 (Diest - Tielt-Winge - Leuven) zullen nog door het centrum rijden. Hierdoor daalt het aantal bussen in het centrum, vooral op de as Bondgenotenlaan - Bruul - Sint-Jacobsplein. Zo zullen er tot 27% minder bussen in de Bond zijn en 11% minder aan de Bruul." Het nieuwe plan is ook nodig om ruimte te maken aan het Leuvense busstation, dat zowel qua reizigers als aantal bussen aan zijn maximumcapaciteit zit. De lijnen worden herschikt zodat niet alle stadslijnen het station zullen bedienen. De overstappunten worden gespreid. Naast het station kan dit ook halte Gasthuisberg zijn of een aantal van de ringhaltes. Zowel de binnenstad, Heverlee campus als Haasrode Research/UCLL worden zo met één overstap vlot bereikbaar. Door reizigers op een andere locatie te laten overstappen, ontstaat er ruimte aan het station. De zes stadslijnen en twee streeklijnen blijven het centrum rechtstreeks bedienen. Later en vaker De bussen rijden niet alleen vaker, maar ook vroeger (vanaf 5 uur ’s ochtends) en later. Het cultureel en uitgaansleven krijgt een extra boost met dit nieuwe busplan. De bussen zullen op zowel week- als weekendavonden later rijden. Vanaf 1 januari 2022 zullen reizigers op een veilige en vlotte manier thuis geraken tot middernacht, op zaterdag tot 1 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit het nachtnet hierop aan. Zo spelen de stad en De Lijn in op de expliciete vraag van horeca en cultuurhuizen om de binnenstad ook ’s avonds bereikbaar te maken de bus. Ook goed nieuws dus voor de inwoners van Wijgmaal want zij vroegen al langer naar een latere busverbinding. De inwoners van Kessel-Lo gaven aan dat ze meer lijnen op zondag willen. Door sommige stadslijnen te versterken op zondag, zoals lijn 3 Kessel-Lo - Leuven, gaan de stad en De Lijn ook in op hun vraag. Nieuw busplan past in basisbereikbaarheid Het nieuwe busplan past in het nieuwe Vlaamse vervoermodel 'basisbereikbaarheid': het aanbod aan openbaar vervoer wordt vanaf 2022 afgestemd op de vraag van de reizigers  Waar er veel nood is aan (openbaar) vervoer - zoals drukke verkeersassen, schoolomgevingen en ziekenhuizen - worden er veel middelen ingezet. Openbaar vervoer staat daarbij centraal, maar er wordt daarnaast ook gekeken naar een combinatie van vervoersmiddelen (combimobiliteit) om je te verplaatsen, waardoor overstappen makkelijker wordt. Om deze basisbereikbaarheid te realiseren worden er strategische plannen gemaakt in vijftien Vlaamse vervoerregio’s. De betrokken steden en gemeenten, het Vlaamse departement Mobiliteit & Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), NMBS, Infrabel en De Lijn geven zo samen vorm aan de mobiliteit van morgen. Het busplan van Leuven wordt nu voorgesteld in aanloop naar de bespreking op de gemeenteraad van volgende maandag. Nadien wordt het in de vervoerregioraad voorgelegd ter goedkeuring midden oktober. Reizigers merken de veranderingen pas in 2022, wanneer dit plan wordt uitgevoerd.