50 nieuwe nestplaatsen voor huiszwaluwen in Heilig Hartinstituut Heverlee

18 Oktober 2019

50 nieuwe nestplaatsen voor huiszwaluwen in Heilig Hartinstituut Heverlee

(foto: © Ian White) Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun nest kunnen bouwen. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven, 25 dubbele kunstnesten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Die zijn goed voor 50 extra nestplaatsen en moeten mee de zwaluwpopulatie opkrikken. Dit project kadert binnen het provinciaal project ‘Zwaluwen in Nesten’ en het zwaluwproject van de stad Leuven. "Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestlocatie. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds 'netter' wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen", zegt Annabel Pennings, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland. De stad Leuven moedigt haar inwoners aan om een kunstnest aan hun dakgoot te hangen. Leuvenaars die een huis hebben met een hoge dakrand, waar vogels veilig aan en af kunnen vliegen en die al regelmatig zwaluwen zien rondvliegen in de buurt, zijn ideale partners. De groendienst komt bij hen gratis een nestkastje plaatsen. In 2018 kwamen er 92 nestkastjes bij in de stad, vooral voor gierzwaluwen. Voor 2019 mikt de stad op 50. "Er zijn te weinig geschikte locaties waar zwaluwen hun nest kunnen bouwen. Daarom plaatsen we 25 dubbele kunstnesten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee." - Thomas Van Oppens "De nieuwe nestkasten liggen vlakbij de kazerne van Heverlee waar jaarlijks heel wat zwaluwen komen broeden. Met deze extra nestplaatsen hopen we dat de kolonie zwaluwen spoedig uitbreidt naar het Heilig Hartinstituut", zegt Thomas Van Oppens, schepen van dierenwelzijn. "Tegelijkertijd blijven we op zoek naar extra locaties voor nestkastjes. Leuvenaars die een nestkastje willen ophangen aan hun gevel kunnen hiervoor terecht bij de stad." "Als school startten wij vorig schooljaar met een ambitieus speelplaatsproject Playground Circles. Na een uitgebreide participatie van alle gebruikers van ons schooldomein werkten we een ambitieuze speelplaatsvisie uit. In deze visie voor het speelplaatsproject krijgen ontmoeting, sport en spel, erfgoed en natuur en biodiversiteit een plaats. Met het plaatsen van deze kunstnesten willen het project alvast kracht bijzetten", vertelt Walter D’Hoore, algemeen directeur Heilig Hartinstituut Heverlee. Xavier Braeckevelt, leerkracht en trekker team vergroening en biodiversiteit 1e graad, hoopt dat er snel zwaluwen hun intrek nemen in de nieuwe nesten. "We kunnen haast niet wachten om hun acrobatische luchtshows boven onze speelplaats te bewonderen." Zelf aan de slag Stad Leuven heeft al jaren een succesvolle nestkastenactie voor de huis- en gierzwaluw. Leuvenaars die een nestkast aan hun gevel willen hangen, kunnen zich kandidaat stellen via de website. De stad controleert daarna of de gevel geschikt is en plaatst een gratis nestkast. Enkel indien er bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn en u een brede lichtgekleurde dakoversteek heeft, heeft een kunstnest kans op succes. Waarnemingen van zwaluwnesten kun je doorgeven op www.waarnemingen.be.