Stad Leuven zet technologie in om nachtlawaai aan te pakken

12 September 2021

Stad Leuven zet technologie in om nachtlawaai aan te pakken

"De komende maanden experimenteren we in de Naamsestraat met geluidsmeters, een app voor bewoners en nudgingtechnieken om nachtlawaai aan te pakken." - Thomas Van Oppens

Stad Leuven zal de komende maanden met slimme geluidsmeters en een app voor bewoners het nachtlawaai in kaart brengen. Nadien zal ze verschillende nudgingtechnieken testen om het lawaai te verminderen of te voorkomen. Het onderzoek vindt plaats in de Naamsestraat. De opgedane inzichten kunnen vervolgens ingezet worden in andere straten en buurten die last hebben van nachtlawaai. 

"Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad. Dat is fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee en dat is op z'n zachtst gezegd storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen", vertelt schepen van studentenzaken en ICT Thomas Van Oppens. "Als Innovatiehoofdstad van Europa zullen we de komende maanden experimenteren met innovatieve technieken om nachtlawaai aan te pakken, en dit in nauwe samenwerking met buurtbewoners."

Nachtlawaai is vooral in de zogenaamde doortrekkersstraten een probleem. Dat zijn de straten die mensen voor en na het uitgaan gebruiken. Het onderzoek zal plaatsvinden in de Naamsestraat.

Geluidsmeters

De stad gaat te werk in twee fasen. "Eerst brengen we het probleem zo goed mogelijk in kaart. Daarvoor hangen er momenteel zeven geluidsmeters tussen het Heilige Geestcollege en kunstencentrum STUK. Ook enkele restaurants hebben een geluidsmeter aan hun gevel laten installeren. De toestellen nemen geen gesprekken op - dat is bij wet verboden - maar analyseren wel alle nachtelijke geluiden: wat is de geluidssterkte, hoe hoog of hoe laag klinkt het, hoe lang duurt het, is het afkomstig van het verkeer, van mensen of van muziek … ? Daarnaast hebben we de bewoners van de Naamsestraat gevraagd om ons via een app te laten weten wanneer ze nachtlawaai ervaren", licht schepen Van Oppens toe. "We zijn trouwens nog op zoek naar extra bewoners die hieraan willen meewerken. Hoe meer bewoners deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten." 

Er staat ook een meter in het stadspark om de geluidsmetingen te kunnen vergelijken met een rustige zone. Door de resultaten van de geluidsanalyse te combineren met de meldingen van de bewoners "leert" het systeem welke geluiden als storend ervaren worden. 

Nudgingtechnieken

In een tweede fase, die loopt van januari 2022 tot december 2022, zal de stad verschillende nudgingtechnieken testen. Nudges zijn psychologische technieken die mensen vaak onbewust en op een simpele manier stimuleren om hun gedrag te veranderen. Die proberen het probleem aan te pakken zodra het zich voordoet. Wanneer één van de geluidsmeters nachtlawaai opvangt, kan bijvoorbeeld de openbare verlichting gedimd worden of kan er een boodschap op de grond geprojecteerd worden. Denk aan: 'Hou het alsjeblieft rustig in deze buurt' of 'Hier slapen mensen'. "We kunnen zelfs de verlichting in enkele huizen laten aanspringen. Dat maakt lawaaimakers bewust dat ze iemand wakker maken", licht de schepen toe.

"We zullen ook nagaan wat het effect is van de weersomstandigheden of van evenementen op nachtlawaai. Zo zullen we steeds beter kunnen voorspellen wanneer de kans op nachtlawaai groot is, en dan kunnen we de politie meer laten patrouilleren of extra stewards inzetten", alsnog Van Oppens.

Meten is weten

"Doordat we eerst enkel het geluid gaan monitoren, en vervolgens het geluid monitoren én ingrijpen, zullen we heel goed kunnen nagaan welke acties effect hebben en welke niet. Helpt het om een boodschap te projecteren of om de verlichting aan te passen? Of moeten we de politie meer laten patrouilleren? Tot nu toe, is het gokken, maar met dit onderzoek gaan we weten wat echt werkt. En de lessen die we trekken uit dit project, kunnen we toepassen in andere straten de last hebben van nachtlawaai. Dat is – net als een goeie nachtrust – ontzettend waardevol", besluit Van Oppens.

Dit project kan rekenen op een subsidie van 183.740 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).