Naar één meldpunt voor alle klachten openbare weg

16 Juli 2014

Merk je ergens een vervelend probleem op de openbare weg, zoals een put in het asfalt, waar moet je daar dan mee terecht, en wat gebeurt er verder met je melding? Groen vraagt een interactief meldpunt. Als je als burger ergens een probleem aan de openbare weg opmerkt, weet je niet altijd wat je daarmee moet doen. Op de site van de stad Leuven staat er wel een link naar een meldingskaart, maar dat is te weinig. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Ons voorbeeld is de toepassing 'Fix My Street', die bestaat in het Brussels Gewest. Daar kun je als burger op eenvoudige wijze een probleem melden, met een foto erbij. Op elk moment kun je op die site alle gemelde problemen zien, net als de problemen die in behandeling of opgelost zijn. Dit is een geweldig systeem, dat voor de burgers heel wat frustraties zou kunnen wegnemen. Tegelijk kan het voor het stadsbestuur een interessant instrument zijn om duidelijk te maken hoe men met meldingen omgaat. Zo zal het wederzijds vertrouwen groeien. Wij vragen dat ook voor Leuven een dergelijke interactieve website wordt uitgebouwd. Dat zou in principe best gebeuren in samenspraak met het gewestelijke of provinciale niveau, maar het is aan het stadsbestuur om de beste oplossing te zoeken die kan zorgen voor een gebruiksvriendelijk en transparant meldpunt."

De Brusselse website

Toon Toelen, gemeenteraadslid