Naar een stedelijk warmtenet in Leuven

01 Februari 2014

Groen is voorstander van de uitbouw van een stedelijk warmtenet in Leuven. Daarbij gaat het over het grootschalig opwekken van warmte, of het aanwenden van restwarmte. Dat heeft duidelijke ecologische voordelen en past in een klimaatneutrale strategie. Als eerste stap moet een haalbaarheidsstudie worden opgemaakt op basis van een warmtekaart. Een warmtenet is te vergelijken met een grootschalig systeem van centrale verwarming. Zo'n systeem kan bv. voor een groep huizen of appartementen warmte opwekken. De gebruikte techniek bepaalt daarbij hoe duurzaam die oplossing is. Zo biedt een techniek als warmtekrachtkoppeling voor stadsverwarming een milieuvoordeel tegenover individuele CV-ketels. Het kan ook gaan om het recupereren van restwarmte (bv. van een industrieel proces). Een distributiesysteem van geïsoleerde leidingen (met ook opslagcapaciteit) brengt dan de warmte tot bij de gebruikers. Er zijn voor- en nadelen aan het systeem, maar het is alleszins duidelijk dat deze techniek in ons land op dit moment nog maar erg weinig gebruikt wordt, in vergelijking met andere EU-landen. In een stedelijke context, met een hoge dichtheid aan economische en woonfuncties, zijn er nog erg veel mogelijkheden voor moderne warmtenetten. Warmtenetten kunnen voor nieuwe (en bestaande) bebouwing erg nuttig zijn in het kader van het project Leuven Klimaatneutraal.

Bij het stadsbestuur circuleert het idee van een warmtenet blijkbaar al. In de wetenschappelijke studie bij het project LKN is regelmatig sprake van de optie warmtenetten. En sommige bedrijven maken zich nu al klaar voor een warmtenet. Zo is het project van Virix voor studentenhuisvesting zo geconcipieerd dat het kan aansluiten op een toekomstig warmtenet. Tijd dus om een stap vooruit te zetten.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "In Leuven zijn er al enkele voorbeelden van wat wij voorstellen. Bij  Sint-Maartensdal is er een WKK-installatie. Er is een proefproject in voorbereiding van Vlario, om samen met Dijledal warmte uit rioolwater opnieuw te gebruiken. Maar wij willen meer dan een intentieverklaring, namelijk een grondig onderzoek naar welke plaats een stedelijk warmtenet kan innemen in de strategie voor Leuven Klimaatneutraal."

David Dessers (gemeenteraadslid): "In de discussies tussen de partners van LKN2030 is er al wel eens gesproken over een warmtenet, maar erg concreet is het allemaal nog niet. Met Groen maakten we een achtergronddossiertje, waarin de techniek wordt toegelicht. Wij stellen nu voor dat Leuven een haalbaarheidsstudie laat maken waarin het potentieel voor een warmtenet wordt onderzocht. De eerste stap daarvoor is het maken van een warmtekaart, die in beeld brengt waar enerzijds grote warmteproducenten zitten (die mogelijk restwarmte hebben) en anderzijds waar de warmtevraag geconcentreerd is. Op basis daarvan kan dan studiewerk gebeuren en kunnen bijkomende pilootprojecten worden opgestart."

David Dessers en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden

BIJLAGEN:
naar_een_stedelijk_warmtenet.pdf