Naar een Leuvens ‘winkelweb’

23 September 2015

Ter versterking van de Leuvense winkels vraagt Groen de opstart van een winkelweb, een platform dat tegelijk winkeliers op weg kan helpen bij e-commerce en daar ook een duurzame thuisbezorging aan koppelt. Dat is een betere investering dan een zoveelste promocampagne. Grondige verschuivingen zijn aan de gang in de manier waarop we winkelen. Zo speelt het internet een steeds grotere rol. Mensen shoppen vaker via hun computer. Die nieuwe trend biedt interessante mogelijkheden, maar houdt ook risico's in voor veel (kleinere) winkels in de stad. Oude antwoorden als een zoveelste reclamecampagne of denken dat je winkels overeind kunt houden als je maar zorgt voor zoveel mogelijk autoparkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de winkel zijn achterhaald. Groen is voorstander van een ondersteuning van de Leuvense winkels op een manier die voldoende structureel is en die zich richt op het winkelen van de toekomst. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Wij stellen voor dat Leuven gaat investeren in een Leuvens winkelweb. Inspiratie daarvoor kan men gaan zoeken bij

Het Winkelweb, zoals dat al bestaat in West-Vlaanderen en waar nu al tien steden bij zijn aangesloten. Bedoeling is om zoveel mogelijk Leuvense winkels aan te laten sluiten bij zo'n netwerk. Aan winkels die nu nog geen eigen webwinkel hebben kan actieve steun geboden worden (webruimte, gemakkelijke webtools, opleiding, ?) in samenwerking met partners als Unizo en Leuven Handelt. Wij willen hierover graag verder in discussie gaan met de betrokken organisaties. "

Wat ons betreft, mag hier best wat geld in gestoken worden als dat ertoe leidt dat men echt veel winkels kan bereiken, want een goed functionerend handelscentrum komt niet alleen de handelaars ten goede maar is essentieel voor een gezellige stad. Het zijn echter vooral die kleinere eigenzinnige winkels die het karakter van de stad uitmaken, maar die ook het meest lijden onder de huidige transformatie. Hen willen we zeker ondersteunen. Geld geven aan promocampagnes die niet meer inhouden dan een zoveelste reclamefolder, het uitdelen van winkeltassen of het belichten van een winkelwijk zorgt niet voor een structurele versterking.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Cruciaal in ons voorstel is dat we een koppeling willen maken met een duurzame thuisbezorging. Zodra je een product bestelt in een Leuvense winkel, wordt in ons voorstel de thuisbezorging georganiseerd via een duurzame dienst als Bubble Post of de fietskoerier. Dat zal evengoed mogelijk zijn als je gewoon in de winkel een product aankoopt (bv. een nieuwe televisie of een kaasplank). Op eenvoudige wijze zal via het netwerk snel een thuisbezorging kunnen geregeld worden, bv. via fietscargo. Als het netwerk voldoende sterk wordt uitgebouwd kan ervoor gezorgd worden dat die thuisbezorging aan een lage prijs kan voorzien worden. Zo wordt het perfect mogelijk om comfortabel en gemakkelijk te winkelen met de fiets of het openbaar vervoer, ook als je wat grotere producten aankoopt."

Publieke middelen investeren in de bouw van nieuwe autoparkings in de binnenstad, in de hoop zo klanten te binden is ecologisch een slechte keuze en het is ook een achterhoedegevecht als je ziet wat de trends zijn in het winkelgebeuren. Investeren in een netwerk dat winkels helpt met hun webtoepassingen, zo een 'Leuvengevoel' kan versterken en tegelijk ook nog eens slimme logistieke oplossingen biedt, dat is een meer toekomstgericht spoor voor de Leuvense handelaars.

Thomas Van Oppens en Toon Toelen