Naar een CLT in Leuven?

Sep
26
26 September 2018 / 08:00 PM tot 10:00 PM

Location

Bond 98
Bondgenotenlaan 98
Leuven 3000
Belgium
Google map and directions

Event contact

Jan Mertens

Het woord CLT staat voor Community Land Trust. Dat is een vernieuwend woonmodel dat onder meer steunt op het principe van het scheiden van de grond en de woning die erop komt. Met deze infoavond willen we graag uitleggen wat een CLT nu eigenlijk is en waarom we geloven dat een CLT in onze stad een van de oplossingen kan zijn voor de grote woonuitdagingen in Leuven.

Groen vraagt al sinds de verkiezingen van 2012 dat Leuven werk maakt van de oprichting van een CLT. Het model van een CLT ontstond in de VS en is ondertussen ook erg populair in het VK. Het is een nieuw organisatiemodel gericht op het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen met een midden- of lager inkomen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de overheid en de gemeenschap (burgers en bewoners) samen het beheer organiseren. In een CLT blijft de grond eigendom van de CLT. De bewoners kunnen een woning verwerven. Bij doorverkoop gaat slechts een deel van de meerwaarde naar de bewoner die verkoopt. De woning komt terug bij de CLT. Zo kunnen we op langere termijn garanderen dat de woningen betaalbaar blijven.

Ook in België wordt er met CLT geëxperimenteerd als een aanvullend antwoord op de wooncrisis. In Brussel is CLT erkend in de Brusselse huisvestingscode en staan verschillende projecten op stapel. In Vlaanderen experimenteert men met CLT in Gent en Antwerpen (Collectief Goed). In de beleidsnota wonen van de Vlaamse regering is vermeld dat er verder zal gewerkt worden aan een kader voor woonvormen als de CLT.

Wat Leuven betreft, is er in het huisvestingsbeleid (op voorstel van Groen) een begin gemaakt met het model van niet verkopen van de grond. Dat was onder meer het geval voor het cohousingproject in de Geldenaaksebaan (een project van AGSL), waar men met een erfpachtformule werkte. Vanuit AGSL wordt een studie voorbereid over de mogelijkheden van een CLT in Leuven. Onlangs kondigde het stadsbestuur aan voorstander te zijn van deze formule. We zijn blij dat onze groene voorstellen stilaan worden overgenomen door het stadsbestuur en ook door andere politieke partijen.

Op woensdag 26 september vanaf 20 uur komt u het allemaal te weten tijdens een speciale infoavond die we organiseren in ons campagnesecretariaat Bond 98, op de Bondgenotenlaan 98. We hebben Geert De Pauw van CLT Brussel uitgenodigd om ons alles te komen uitleggen over dit woonmodel. We geven daarna de kans aan Karin Nelissen ('t Lampeke) en Karel Gutschoven (Beweging.Net) om te reageren op dit voorstel. Er is dan nog veel kans voor vragen en discussie, en we sluiten de avond af met een slotbeschouwing door onze lijsttrekkers. Zeker de moeite om erbij te zijn!

 

(afbeelding: NYCCLI)

Posted by on
Door je in te schrijven ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.