Stad Leuven koopt resterend deel site Molens van Orshoven aan

27 Oktober 2020

Stad Leuven koopt resterend deel site Molens van Orshoven aan

Nadat de stad eerder al een deel van de Molens van Orshoven aan de Vaartkom kocht, gaat ze nu over tot de aankoop van het resterende deel van Ertzberg. De site Molens van Orshoven maakt deel uit van de stadswijk Tweewaters en bood in het verleden onderdak aan verschillende culturele verenigingen. Met deze aankoop wordt de basis gelegd voor de toekomstige renovatie en de nieuwe bestemming. Al in 2016 besliste de gemeenteraad van de stad Leuven om de hele projectsite aan te kopen van de Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg. De aankoop kadert in een samenwerkingsverband met Ertzberg waarbij ook de silo’s tijdelijk ter beschikking gesteld worden voor huisvesting van maakleerplek. Net voor de aankoop woedde er echter een brand in het complex, waarbij alle tussenvloeren van het molengedeelte in de achterbouw afbrandden en enkel nog de buitenmuren van dit gedeelte overeind bleven. Naar aanleiding van deze brand besliste de stad Leuven om in eerste instantie de voorziene ondertekening voor de totaliteit af te blazen in afwachting van meer duidelijkheid rond de staat en de impact van de schade voor de verdere ontwikkeling van de site. Vervolgens ging de stad over tot enkel de aankoop van het niet-afgebrande deel van het complex. "We zijn blij dat we de aankoop nu kunnen afronden en zo de site een nieuwe bestemming kunnen geven." - Lies Corneillie "Vandaag is het gerechtelijk onderzoek en het verzekeringsdossier afgerond en gaan we over tot de aankoop van het resterende deel van de site", vertelt Lies Corneillie, schepen van vastgoed. "Door de brand heeft het dossier heel wat vertraging opgelopen, maar we zijn blij dat we de aankoop nu kunnen afronden en zo de site een nieuwe bestemming kunnen geven." De totale site heeft een oppervlakte van zo’n 1.900 m². De totale kost komt met de aankoop van het resterend deel op 1,5 miljoen euro. maakleerplek De Molens van Orshoven zullen na renovatie worden ingezet voor culturele en gemeenschapsvoorzieningen, waaronder maakleerplek. Met de aankoop van deze gebouwen krijgt Leuven extra ruimte voor creativiteit, voor samenwerking en voor innovatie. In de Molens van Orshoven en de silo’s opent in januari 2021 maakleerplek. Het wordt een plek waar bedrijven, onderwijs en creatieve Leuvenaars samen kunnen komen creëren, workshops organiseren of andere projecten opzetten. De Molens van Orshoven zullen in de toekomst terug bruisen omdat Leuvenaars hier elkaar zullen ontmoeten en inspireren. Deze bestemmingen passen volledig binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan en de visie van de ontwikkelaar. Jo Vandebergh, CEO Ertzberg: "Wij zijn blij dat ons initieel idee om van de Molens het kloppend hart te maken van de Stadswijk Tweewaters vijftien jaar later concreet van start kan gaan."