Mobiliteitsplan maakt Wilsele-dorp nog aangenamer en veiliger

25 Maart 2021

Mobiliteitsplan maakt Wilsele-dorp nog aangenamer en veiliger

De voorbije jaren heeft stad Leuven in nauw overleg met de bewoners werk gemaakt van een mobiliteitsplan voor Wilsele-dorp. Dat mobiliteitsplan moet het wonen en leven in Wilsele-dorp nog aangenamer maken. Het zorgt er ook voor dat kinderen en ouderen, voetgangers en fietsers, zich er veilig kunnen verplaatsen. De stad pakt het sluipverkeer aan en voert in het merendeel van Wilsele-dorp de zone 30 in. Een uitbreiding van de blauwe zone moet ervoor zorgen dat de beschikbare parkeerplaatsen voorbehouden worden voor bewoners. Op termijn worden de kruispunten op de Nieuwe Mechelsesteenweg ook veiliger en komt er een fiets- en voetgangerstunnel onder Kareelveld en een veilig dubbelrichtingsfietspad naar Herent. "Samen met de inwoners van Wilsele-dorp hebben we een plan opgesteld om het comfort van voetgangers en fietsers te verbeteren en om leven en wonen nog aangenamer te maken", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "We analyseerden de knelpunten, deden onderzoek naar sluipverkeer en brachten de parkeerdruk in kaart. Het resultaat is een mobiliteitsplan voor Wilsele-dorp waarbij we met enkele gerichte ingrepen de straten van Wilsele-dorp veiliger en aangenamer willen maken en de parkeerdruk willen verlagen." "Met dit plan maken we wonen en leven in Wilsele-dorp nog aangenamer. Voor kinderen en ouderen, voetgangers en fietsers, wordt het bovendien een pak veiliger op straat." - David Dessers Het mobiliteitsplan kwam tot stand in nauw overleg met de buurt. Zo werd er een burgerpanel samengesteld dat vijf keer samenkwam. De stad organiseerde ook verschillende infomomenten en ging in overleg met het bewonerscomité WD3012.  Sluipverkeer terugdringen Uit onderzoek bleek dat het sluipverkeer door Wilsele-dorp eerder beperkt is, behalve op de oude Mechelsesteenweg en in beperkte mate op de as Leopold Decouxlaan - Marguerite Lefèvrelaan. "Om het sluipverkeer in de Leopold Decouxlaan te ontmoedigen en de veiligheid in de straat te verhogen, komt er geschrankt parkeren. Op die manier moeten auto's vertragen. Zo kan de straat ook een fietsstraat worden en op middellange termijn eventueel een woonerf", verduidelijkt schepen Dessers. De slimme knip in de Burchtstraat zal de oude Mechelsesteenweg ontlasten. De stad monitort het effect van die slimme knip op Wilsele-dorp.  Invoering zone 30 "Net zoals in de rest van Leuven zal de stad ook in het merendeel van de straten van Wilsele-dorp de zone 30 invoeren. Het zal hierdoor een pak veiliger worden in de woonstraten, in het bijzonder voor alle kinderen en ouderen, voetgangers en fietsers", aldus schepen Dessers. "Bij een aanrijding met 50 km/u bijvoorbeeld, loopt een voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u." Om de zone 30 duidelijk leesbaar te maken in het straatbeeld en af te dwingen, plant de stad een herinrichting van de verschillende straten en pleinen de komende maanden en jaren. Zo komen er verschillende snelheidsremmende maatregelen, onder andere ter hoogte van basisschool Hertog Karel in de Bornestraat en voert de stad in samenspraak met de buurt in de Leopold Decouxlaan en Albert Woutersstraat geschrankt parkeren in. Parkeerdruk verminderen Uit het parkeeronderzoek bleek dat er, behalve op zondagen, een hoge parkeerdruk is in de Leopold Decouxlaan aan de zijde van de oude Mechelsesteenweg, in het eerste deel van de Albert Woutersstraat en op de Stadsvest. Studenten, werknemers en bezoekers van de Vaartkom parkeren gedurende langere tijd gratis op straat in Wilsele-dorp waardoor bewoners vaak moeilijk een parkeerplaats vinden.  "Daarom breiden we de blauwe zone uit. Op die manier verdwijnen de langdurige parkeerders die Wilsele-dorp als gratis parking gebruiken. Studenten, werknemers en bezoekers kunnen gebruik maken van parking Vaartkom", licht schepen Dessers toe. "We breiden de blauwe zone uit in de straten met hoge parkeerdruk, maar ook in enkele omliggende straten om te vermijden dat het probleem zich verplaatst." In een blauwe zone kan je maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Bewoners kunnen er parkeren met een bewonerskaart. Een overzicht van de straten waar de blauwe zone wordt ingevoerd vind je hier. "We breiden ook het aanbod van deelwagens in Wilsele-dorp uit. Een deelwagen vervangt zo'n vier tot acht particuliere wagens. Zo komt er meer ruimte vrij", alsnog Dessers. Er komen de volgende jaren vier mobipunten waar je makkelijk een deelwagen maar ook (elektrische) deelfietsen en bakfietsen kan ontlenen: aan Carpoolparking 't Windgat, nabij het Buurtcentrum, in de Twaalfmeistraat en aan de Sportschuur.  Het merendeel van de maatregelen gaat in vanaf mei 2021, de overige volgen in het najaar. Veiligere kruispunten op de Nieuwe Mechelsesteenweg  Op dit moment werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid in overleg met de stad aan de herinrichting van de kruispunten op de Nieuwe Mechelsesteenweg. Veel inwoners zijn immers vragende partij voor veiligere oversteekpunten en minder doorgaand verkeer via de oude Mechelsesteenweg. Tegelijk moeten fietsers vlot en veilig naar Herent kunnen fietsen en moet het openbaar vervoer er vlot lopen.  "De plannen zijn nog niet definitief, maar voorlopig ligt volgend plan voor. Een nieuw, veilig kruispunt zal de twee bestaande kruispunten vervangen. Er komt ook een fiets- en voetgangerstunnel onder Kareelveld en een nieuw, veilig dubbelrichtingsfietspad richting Herent. De Nieuwe Mechelsesteenweg oversteken zal dus een pak veiliger worden voor fietsers en voetgangers. De plannen hiervoor werken we de komende tijd verder uit met AWV", besluit schepen Dessers. Plannen op lange termijn De stad onderzoekt nog een aantal ingrepen op lange termijn en gaat hiervoor de komende maanden in overleg met de buurt. Het gaat onder meer over het verkeersveiliger maken van de Kolonel Begaultlaan, de heraanleg van enkele straten zoals de Albert Woutersstraat, de aanleg van woonerven en veilige routes voor fietsers en voetgangers.  De stad werkt momenteel ook aan een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo, Wijgmaal en Wilsele-Putkapel. Daarna volgt een mobiliteitsplan voor Heverlee.