Van Missiehuis naar tijdelijke plek voor diverse verenigingen

23 Januari 2020

Van Missiehuis naar tijdelijke plek voor diverse verenigingen

Stad Leuven kocht vorig jaar de site van Scheut in Kessel-Lo aan. Het Missiehuis van Scheut krijgt voor een periode van drie jaar een tijdelijke invulling. Een vijftigtal uiteenlopende verenigingen en socioculturele organisaties kunnen er vanaf april terecht. Hiermee wil de stad tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare ruimte voor het Leuvense middenveld en verenigingsleven. De stad lanceerde in het najaar van 2019 een oproep. Organisaties en verenigingen konden mee instappen in een cocreatietraject om het Missiehuis een nieuwe invulling te geven. Een vijftigtal organisaties dienden uiteindelijk in november een aanvraag voor ruimtegebruik in. In de loop van december en januari hebben de betrokken stadsdiensten, samen met Plaatsmaekers, deze vragen samen gelegd en de puzzel gelegd. Vorige dinsdag, 21 januari, kwamen de deelnemers aan het co-creatietraject samen om deze af te toetsen en te bespreken. Bijna alle geïnteresseerden hebben een plaats gekregen in het gebouw. Samen in dialoog gaan is duidelijk een succesformule. Dankzij de openheid van iedereen kwamen we op drie maanden tijd tot een verdeling waar iedereen zich goed bij voelt. Door goed naar elkaar te luisteren ontwikkelden we een huurformule die het ook betaalbaar maakt om bijvoorbeeld wekelijks enkele uren een lokaal te huren. Een bont gezelschap Er zijn organisaties die een vaste plek krijgen in het gebouw. Zo komen er ateliers voor beeldende kunstenaars, een repetitieruimte voor enkele Leuvense podiumgezelschappen en werkplekken van organisaties. Vanaf september zal de opstartende natuur- en montessoribasisschool KieM ook tijdelijk zijn intrek nemen. "Er komen ook tijdelijke woningen voor kwetsbare doelgroepen", vult schepen van wonen Lies Corneillie aan. "Dat alles maakt dat de invulling een goede mix is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat al die organisaties en initiatieven elkaar zullen inspireren en versterken." Ten slotte waren veel organisaties en verenigingen enkel op zoek naar een opslagruimte voor hun materiaal. "Al deze organisaties en initiatieven zullen elkaar ongetwijfeld inspireren en versterken." - Lies Corneillie Een aantal verenigingen en organisaties zal maar één keer per week of per maand een lokaal huren. Dat gaat bijvoorbeeld over de wekelijkse repetitie van een harmonie of theatergezelschap, een bijeenkomst van een lokale vereniging of de bedeling van de voedselteams. Ook huurders die af en toe een activiteit op de Scheutsite willen organiseren, bijvoorbeeld een vergadering, workshop, buurtfeest, tentoonstelling of voorstelling, zijn welkom. Binnenkort kan je immers enkele lokalen in het Missiehuis afhuren via de stad Leuven. Verhuis eind april In de loop van maart plant de stad technische werken in het gebouw. Vermoedelijk zal het gebouw gebruiksklaar zijn tegen eind april. De organisaties kunnen er dan voor drie jaar hun intrek nemen. Het park rond de gebouwen was al publiek toegankelijk, maar er gebeuren binnenkort onderhouds- en inrichtingswerken. Daarbij besteedt de stad bijzondere aandacht aan de aanplanting van struikengordels en de bescherming van waardevolle vegetaties. Er komt een speelzone in een gedeelte van het bos, alsook insectenhotels en informatieborden over de getuigenheuvel en de aanwezige natuurwaarden en het beheer hiervan.