Groen Leuven tevreden over halvering aantal parkeerplaatsen voor bezoekers op Minckelerssite

30 Maart 2021

Groen Leuven tevreden over halvering aantal parkeerplaatsen voor bezoekers op Minckelerssite

De gemeenteraad van 29 maart keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en projectontwikkelaar LGV goed voor de realisatie van het project 'Nieuw Leuven' aan de J.P Minckelersstraat. De Groen-fractie is tevreden over de parkeeroplossing op de nieuwe site. Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers wordt er immers gehalveerd. Dit zal een positief effect hebben op de verkeersdrukte en leefbaarheid in de buurt.  De verloederde Minckelerssite maakt de komende jaren plaats voor het project 'Nieuw Leuven'. Op de site van 2,2 hectare komen 191 wooneenheden, een autovrij binnengebied en een voor iedereen toegankelijke groene ruimte. De Minckelersparking verdwijnt ondergronds zodat er bovengronds ruimte vrijkomt voor wooneenheden en groene ruimte.  "Door het halveren van het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers zal de buurt minder verkeer te slikken krijgen en zal het er aangenamer en verkeersveiliger worden." - Frouke Wouters Groen Leuven is tevreden met de parkeeroplossing. "Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de site stelt dat er minimaal vierhonderd bezoekersparkeerplaatsen moeten gecreëerd worden. Minimaal, welteverstaan. De huidige Minckelersparking telt bijna achthonderd bezoekersparkeerplaatsen, het dubbele dus. Het stadsbestuur had opnieuw kunnen kiezen voor een bezoekersparking van dezelfde omvang als de huidige, maar heeft dat uitdrukkelijk niet gedaan. Integendeel, het stadsbestuur heeft gekozen voor een halvering van het aantal bezoekersparkeerplaatsen op de site. De Groen-fractie is tevreden met deze keuze", vertelt fractieleider Frouke Wouters.   Leefbare straten  "De halvering van het aantal bezoekersparkeerplaatsen zal ongetwijfeld de leefbaarheid in deze buurt ten goede komen. Onder meer de J.P Minckelersstraat en de Van Monsstraat zullen minder verkeer te slikken krijgen", aldus Wouters. "Bezoekers worden aangemoedigd om te parkeren in de randparkings, zoals parking Vaartkom. Zo wordt het niet alleen aangenamer wonen in deze buurt. Het wordt ook verkeersveiliger en fijner kuieren en winkelen in de binnenstad." Deze keuze past in de visie van Groen op een leefbare stad en komt tegemoet aan de terechte bezorgdheid van de bewoners van de J.P. Minckelersstraat en de Van Monsstraat over de verkeersdrukte in deze straten.  Parkeerplaatsen voor bewoners  Daarnaast zullen er in 'Nieuw Leuven' 340 parkeerplaatsen komen voor bewoners en werknemers van de site en zestig voor de buurt. Wie woont of werkt in de buurt, zal er dus zijn wagen kwijt geraken. De parkeerplaatsen voor bezoekers en bewoners zijn bovendien fysiek gescheiden. "Hiermee geeft het stadsbestuur duidelijk aan dat ze niet van plan is om eventuele parkeerplaatsen voor bewoners om te zetten naar parkeerplaatsen voor bezoekers. Dat kunnen we alleen maar toejuichten", besluit Frouke Wouters.  De Groen-fractie is bovendien tevreden met de voorziene 533 fietsenparkings, met ook ruimte voor buitenmaatse fietsen, en ziet veel potentieel in een mobipunt op de site zodat deelmobiliteit voor de buurt binnen handbereik ligt. De Groen-fractie pleit tenslotte voor een fietsherstelplaats op de site waar mensen uit de buurt makkelijk terecht kunnen voor fietsherstellingen.