Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Onze stad, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze stad. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

  • We willen naar een andere manier van besturen in Leuven. Voor ons zijn burgers partners in beleid. Participatie moet de norm zijn, niet de uitzondering.
  • Leuven is een stad waar mensen van zoveel culturen wonen en werken, en dat is goed. Groen gelooft in een stad die mensen verbindt en zich niet afsluit van de wereld.
  • Lokale winkels en creatieve ondernemers verdienen alle kansen om een duurzame economie uit te bouwen die klaar is voor morgen.