Leuven start met online meldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

28 Maart 2021

Leuven start met online meldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

Wie een vermoeden van verwaarlozing of mishandeling van dieren heeft of overlast door dieren ervaart, kan dit vanaf nu online melden aan de stad. Je kunt er ook dode, gewonde of verdwaalde dieren melden. Met dit online meldpunt schuift de stad een duidelijk aanspreekpunt naar voren om zo kort op de bal spelen bij dierenleed. Leuvenaars kunnen er bovendien terecht met vragen en suggesties over dierenwelzijn. Indien het dier ernstig gewond is of de situatie gevaarlijk is, is het echter aangewezen om de politie te contacteren. "Wie vermoedt dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt in bijvoorbeeld een kwekerij, in een pension of op straat of zware overlast door dieren ervaart, kan dit voortaan eenvoudig melden op www.leuven.be/meldpunt-dierenwelzijn. Je kunt er ook dode, gewonde of verdwaalde dieren melden", licht schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens toe. Op de website kun je het probleem toelichten, de locatie vermelden en eventueel fotomateriaal toevoegen. Je melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. "Met dit meldpunt willen we verwaarlozing, mishandeling en zware overlast aanpakken en kort op de bal spelen, om zo dierenleed sneller aan te pakken", aldus Van Oppens. "Dankzij dit meldpunt kunnen we korter op de bal spelen bij dierenleed." - Thomas Van Oppens "Met de lancering van dit meldpunt speelt Leuven in op de groeiende vraag van burgers die hiervoor meer aandacht willen", zegt een tevreden GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Leuven maakt werk van een structurele en efficiënte aanpak inzake dierenwelzijn. In het verleden wisten burgers niet waar naartoe als ze bijvoorbeeld een gekwetst of ziek dier op straat vonden. Mensen werden dan soms van het kastje naar de muur gestuurd. Een lokaal meldpunt dierenwelzijn zal daar verandering in brengen. Belangrijke voorwaarde: de melding moet uiteraard zo goed mogelijk door de juiste lokale instantie worden opgevolgd." Wie de melding liever niet online doorgeeft, kan mailen of bellen (016 27 20 00). Wie een probleem rond dierenwelzijn in een andere gemeente opmerkt, contacteert best de desbetreffende lokale politiezone of gebruikt het meldpunt van de Vlaamse overheid.  Opvolging Na een melding van verwaarlozing of mishandeling volgen de stadsdiensten samen met de politie de melding op en nemen ze de gepaste acties. Zo wordt de situatie ter plaatse onderzocht. Indien er inbreuken op het dierenwelzijn vastgesteld worden, wijst de politie of de daartoe bevoegde stadsdienst de eigenaar op zijn of haar verantwoordelijkheden en maakt concrete afspraken om op korte termijn het welzijn van het dier te verbeteren. Als de eigenaar die afspraken niet nakomt, stelt de politie een proces-verbaal op. Als de situatie nog niet verbetert, probeert de politie de eigenaar te overhalen om het dier af te staan. Daarvoor werken de stad en de politie samen met gespecialiseerde organisaties. Zij zoeken een nieuwe thuis voor het dier. Bij zware verwaarlozing of mishandeling neemt de politie het dier in beslag, in samenwerking met de diereninspectie van de Vlaamse overheid. "De politie volgt nauwgezet mensen op die veroordeeld zijn en die geen dieren meer mogen houden. Binnen het netwerk dierenwelzijn van de politie worden regelmatig controles uitgevoerd bij deze mensen. Zo vermijden we dat andere dieren slachtoffer worden van verwaarlozing of mishandeling. Ook indien deze persoon zou verhuizen, wordt de politie van de nieuwe woonplaats in kennis gesteld van deze veroordeling", aldus hoofdcommissaris Koen Wouters. Als je een dood, gewond of verdwaald dier op het openbaar domein meldt, halen de stadsdiensten of de politie het dier op. Als het geen wild dier is, probeert de politie de eigenaar te vinden door de chip uit te lezen. Als het dier gewond is en de politie vindt de eigenaar niet, vangen gespecialiseerde organisaties het dier op en verzorgen het. Gevaarlijke situatie of ernstige verwondingen Het meldpunt is bereikbaar op weekdagen tijdens de kantooruren. Daarom is het bij gevaarlijke situaties of ernstige verwondingen aangewezen om onmiddellijk de lokale politie te contacteren op het nummer 016 21 06 11. Wie meer wilt weten over dierenwelzijn in Leuven, vindt meer informatie op www.leuven.be/meldpunt-dierenwelzijn. Vragen en suggesties over dierenwelzijn in Leuven kun je doorgeven via [email protected].