Meld gemakkelijk een probleem via een speciale app met meldingssite

21 September 2017

Stel dat je een of ander probleem wilt melden, zoals zwerfvuil of een kapot verkeerslicht. Dat kan via de bestaande meldingskaart, maar het kan nog veel gemakkelijker. Zo bewijzen andere steden. Burgers die een of ander probleem op het publiek domein willen melden, kunnen nu al terecht bij de . Dat is al heel goed, maar het kan nog beter. Het is belangrijk dat je zo gemakkelijk mogelijk een probleempje kunt melden, en ook dat je kunt zien welke meldingen er zijn en hoe ze behandeld worden.

meldingskaart van de stad

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "Deze week is er speciale aandacht voor de aanpak van zwerfvuil, en terecht. Veel mensen storen zich eraan en het kost erg veel aan de gemeenschap om alles op te ruimen. Als je zo'n probleem gemakkelijk kunt melden, zonder dat je al te veel handelingen moet verrichten daarvoor, kan het ook snel worden opgelost. Ook voor allerlei andere problemen, zoals gaten in stoepen of verstopte riolen, zou een gemakkelijke melding mogelijk moeten zijn. Daarom stellen we voor dat Leuven net als steden als Groningen of Kortrijk een systeem uitwerkt waardoor je eenvoudig met je smartphone een probleem kunt melden. Het is belangrijk dat het systeem ook een meldingssite bevat met een kaart van de stad. Dan kun je als burger zien welke problemen in jouw buurt gemeld zijn en of ze al in behandeling zijn. We stellen dan ook voor dat Leuven werk maakt van een dergelijk systeem."

Fatiha Dahmani