Masterplan Hertogensite: nog te veel gemiste kansen om echt goed te zijn

03 December 2014

Het masterplan voor de Hertogensite is nu bekend. Groen ziet verschillende positieve punten maar daarnaast te veel gemiste kansen. Dit masterplan maakt van de Hertogensite nog niet het project dat het kan en moet zijn. Sinds 24 november zijn de voorstellen van het masterplan voor de Hertogensite publiek. Het masterplan komt ter sprake in de gemeenteraad van 8 december. Groen heeft het masterplan grondig bekeken. We zien veel goede dingen, maar ook te veel gemiste kansen. De Hertogensite is een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkelingszones in Leuven. Deze site zou in alle opzichten hét paradepaardje moeten worden van een toekomstgerichte stedelijke visie die kiest voor klimaatneutraliteit en -bestendigheid, ecologisch duurzaam en tegelijk betaalbaar wonen in nieuwe woonvormen, duurzame mobiliteit en een versterking van kwaliteitsvolle groene ruimte. Het masterplan Hertogensite zoals het nu voorligt, zet enkele stappen in de goede richting, maar is in te veel opzichten een gemiste kans. Zo vinden we het goed dat een collectieve energieoplossing wordt onderzocht, maar we hadden graag nu al een ambitieus doel gezien voor de woonkwaliteit, wat ons betreft de passiefnorm. We vinden het goed dat er ruimte is voor fietsverbindingen en een hoogwaardig openbaar vervoer. Maar we zijn tegelijk erg teleurgesteld in de hoge parkeernorm, die getuigt van een achterhaalde autogerichtheid. We vinden het goed dat men zich richt op verschillende doelgroepen en op een woonzorgzone, maar we zouden graag veel explicieter een keuze voor betaalbaar wonen willen zien.

Het stadsbestuur heeft eindelijk een begin gemaakt met een beleid van participatieve planning. Het participatietraject was verdienstelijk en heeft gelukkig geleid tot een bijsturing van de plannen op een aantal punten. Tegelijk bleek het gewicht van de ontwikkelaar in het proces te groot: men moest zich uitspreken over een plan. Beter was geweest om eerder in het proces met de participatie te beginnen.

Thomas Van Oppens: "Het masterplan zoals het nu voorligt, moet op een aantal punten nog serieus worden verbeterd om van het nieuwe stadsdeel een voorloper te maken in de transitie naar een duurzamere en rechtvaardige samenleving. Groen vraagt een veel sterkere engagement voor ecologisch duurzaam wonen en voor een klimaatneutrale mobiliteit. We zullen in dat verband trouwens ook enkele amendementen aan de gemeenteraad voorleggen. We hebben een opportuniteit om hier een stadsdeel in te plannen dat als voorbeeld kan dienen voor de toekomst, het zou zonde zijn om hier iets van te maken dat al snel als verouderd aanzien zal worden ."

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid

Het masterplan is te vinden op: http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/hertogensite
 

BIJLAGEN:
standpunt_hertogensite_groen_leuven.pdf