Maak van de Bondgenotenlaan een klimaatstraat

10 Augustus 2009

Groen! stelt voor dat een project wordt opgestart om van de Leuvense Bondgenotenlaan een 'klimaatstraat' te maken. In Amsterdam werd onlangs een interessant gelijkaardig project opgestart. Dat kan als voorbeeld dienen voor Leuven. We hebben nood aan zoveel mogelijk slimme en doelgerichte initiatieven die concreet iets kunnen doen aan de klimaatuitdaging. Dat kan en moet ook op stedelijk niveau gebeuren. Voorlopig weigert de stad Leuven nog altijd om in haar beleid uitdrukkelijke klimaatdoelstellingen op te nemen. Er wordt ook zo goed als niet ingespeeld op internationale projecten waardoor men onder meer extra Europese subsidies zou kunnen krijgen voor innovatieve projecten. Dat Leuven zo terughoudend blijft wanneer het over lokaal klimaatbeleid gaat, is betreurenswaardig. Niet alleen worden kansen gemist om efficiënte antwoorden te bieden op de klimaatuitdaging. Het is ook telkens een gemiste kans om werk te maken van stedelijke vernieuwing, via het opzetten van speciale pilootprojecten. Raadslid Fatiha Dahmani: "In onze reeks 'beelden van een groene stad' hebben we een nieuw voorstel uitgewerkt. Wij stellen voor om van de Bondgenotenlaan een heuse klimaatstraat te maken. Dat dat kan, bewijst men in Amsterdam, waar er een interessant proefproject is opgestart voor de Utrechtsestraat. Het project komt er op initiatief van een samenwerkingsverband van individuen, bedrijven en overheden, en is er specifiek op gericht om technologische innovatie te stimuleren om zo minder energie te gebruiken. Een dergelijk project hoort ook in Leuven thuis."

Het Amsterdamse project loopt sinds begin juni. Het gaat daarbij onder meer over het gezamenlijk inzamelen van afval via kleinere elektrische wagens, het leveren van alle goederen vanaf een centraal punt eveneens via elektrische wagens, een aanpassing van de verlichting, tramhaltes verlicht op zonne-energie, slimme energiemeters, een energiescan voor de ondernemers?

Fatiha Dahmani: "We stellen voor dat Leuven op korte termijn werk maakt van speciaal platform, dat op professionele wijze middelen en mensen kan verzamelen om ecologische voorbeeldprojecten op te starten. Zo'n platform kan vertrekken vanuit het huidig Netwerk Duurzaam Leuven. Vanuit dat platform kan dan begonnen worden met een proefproject om van de Bondgenotenlaan een klimaatstraat te maken."

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid

Voor het uitgebreidere dossier, zie deze bijlage. Voor de andere voorstellen in de reeks 'Beelden van een groene stad', zie deze pagina.