Maak ruimte voor kortparkeren fietsen

06 Juli 2013

De fiets gebruiken voor snelle verplaatsingen van punt tot punt, bv. om te gaan winkelen, zou moeten aangemoedigd worden, ook in het fietsparkeerbeleid. Groen wil dat op verschillende plaatsen in de stad zones worden voorzien waarin kortparkeren uitdrukkelijk mogelijk is. Het is voor een fietsbeleid erg belangrijk dat er goede keuzes worden gemaakt op het vlak van stallen van fietsen. Het voorzien van voldoende stallingen blijft cruciaal. Voldoende onderscheid maken tussen kort- en langparkeren is eveneens erg belangrijk. Dat gebeurt in Leuven nog veel te weinig, en Groen wil dat anders zien. Daarom voerden we vandaag actie op het Martelarenplein. David Dessers: "Dat je met de fiets snel van punt tot punt kunt gaan, bv. om boodschappen te doen of even iets weg te brengen, is alleen maar een goede zaak. Fietsers die kort willen parkeren proberen te overtuigen om hun fiets te zetten in een parkeerplaats die bedoeld is voor langparkeerders (zoals onder het De Somerplein) is dan ook contraproductief. Grote fietsopruimacties zoals op het Martelarenplein zijn misschien erg mediageniek, maar ze geven ook een verkeerd signaal. Het zou net normaal moeten zijn dat je even naar het station fietst om bv. je treinabonnement te regelen."

Toon Toelen: "In plaats van enkel repressief op te treden zou het veel logischer zijn om onder meer aan het station een zone te voorzien waar kortparkeren voor fietsen uitdrukkelijk is toegestaan. Zones voor kortparkeren voorzien kun je ook in de winkelstraten. Zo weet je dat altijd tot dichtbij de winkel je fiets kwijt kunt zonder risico dat die wordt verwijderd. Op zo'n zone kun je dan je fiets voor beperkte tijd (bv. maximaal 2 uur) laten staan. Wij vragen dat het stadsbestuur uitdrukkelijk het signaal geeft dat het gebruik van de fiets voor snelle en korte verplaatsingen in de stad een goede zaak is die wordt aangemoedigd, onder meer door het gericht voorzien van kortparkeerstroken."

David Dessers en Toon Toelen (gemeenteraadsleden)