Maak de omslag naar de slimme ecostad

27 Februari 2016

Op zaterdag 27 februari organiseerde Groen Leuven haar derde open stadscongres. Het congres werd druk bijgewoond en afgesloten door een speech van kamerlid Kristof Calvo. Het groene stadscongres vond plaats in de mooie omgeving van museum M. De groene draad in het congres was 'halfweg'. We zijn halfweg deze legislatuur. De volgende lokale verkiezingen vinden plaats in 2018. Tijd dus om een tussenbalans op te maken. Bij het begin van het congres gaven fractieleiders Fatiha Dahmani (gemeenteraad) en Louis Debruyne (OCMW-raad) hun kijk op drie jaar beleid (

volledige tekst). Voor de gemeenteraad is de balans kritisch. De huidige coalitie blijft te zeer steken in een oude beleidsvisie. Dat uit zich onder meer op het vlak van klimaatbeleid, wonen en participatie. In het OCMW, waar Groen mee in de meerderheid zit, is de inschatting positiever. Een aantal belangrijke groene prioriteiten is gerealiseerd en de sociale rechten van de Leuvenaars worden gegarandeerd. Eerder op de dag hadden de leden van Groen ook al een positieve evaluatie gemaakt van de groene beleidsdeelname in het OCMW.

Na deze voorzet was er een panel met drie gasten: Toon Vanheukelom, Katlijn Malfliet en Dirk Barrez. Uit hun verhaal klonk een kritische betrokkenheid bij het beleid dat in deze stad gevoerd wordt. Ze zien erg veel mogelijkheden, maar ook veel gemiste kansen. Op het vlak van klimaatneutraliteit en participatie is er veel meer mogelijk. We hoorden een pleidooi voor een sterkere en meer ambitieuze visie voor deze stad. Er werd onder meer gepleit voor woningcoöperaties.

Na dit alles was het de beurt aan het publiek. In een reeks discussietafels konden alle aanwezigen hun 'huiswerk' voor Groen geven tot aan 2018. Het werden boeiende discussies. Prioritaire punten bleken onder meer: aandacht voor nieuwe woonconcepten, Leuven als een 'lab' voor de toekomst, meer groen in de stad, een echte participatiecultuur, fietsbeleid, vluchtelingen, coöperaties (onder meer voor energie). Met deze opdrachten gaan we graag aan de slag de volgende jaren.

Vervolgens lichtte voorzitter Jan Mertens de 'Staat van de stad 2016' toe (volledige tekst). Uitgangspunt was dat steden overal ter wereld kruispunten zijn. In steden zie je hoe de grote uitdagingen van nu en morgen aan de oppervlakte komen: klimaatverandering, ongelijkheid, superdiversiteit, mobiliteitskwesties, ? Maar tegelijk zie je ook hoe in veel steden de toekomstgerichte oplossingen vorm krijgen. Leuven viert in 2016 500 jaar Utopia, maar zal dat meer worden dan een tentoonstelling. Voor Groen is het duidelijk: nu moeten we de keuzes maken die de deur openen naar een duurzame en rechtvaardige ecostad. Het huidig stadsbestuur blijft te zeer vasthangen in oplossingen uit het verleden. Alleen met Groen in een sleutelrol kan dat veranderen.

Het congres werd afgesloten door een inspirerende toespraak van Kristof Calvo, fractieleider van Groen-Ecolo in de Kamer. Hij ging verder door op de stedelijke uitdaging. Steden zijn inderdaad plekken van hoop, waar een meer duurzame toekomst kan beginnen. Steden als Mechelen en Leuven hebben allebei de schaal waarmee je de verandering snel en waarneembaar kunt inzetten. Met Groen mee in het bestuur in Leuven kan de stad die kansen grijpen.

BIJLAGEN:
evaluatie_halfweg_door_de_fractie.pdf