Lokfietsen inzetten om fietsdieven op te sporen

08 April 2014

Groen stelt voor om ? net als in Brussel ? lokfietsen in te zetten om fietsdieven op het spoor te komen. Dat kan een nuttig instrument zijn om georganiseerde fietsdiefstal aan te pakken. In Leuven worden nog steeds erg veel fietsen gestolen. Er zijn al veel inspanningen gedaan, onder meer met de fietsgraveeracties. De controle nadien blijft echter beperkt. Bij de fietslichtacties wordt nog wel gecontroleerd op geseinde fietsen, maar de controle van zwerffietsen met een handcomputer is afgeschaft. Het probleem van de fietsdiefstal blijft nog altijd groot. Pas als er nog meer kwalitatieve fietsstallingen komen, zal er een structureel antwoord worden gegeven op de diefstalplaag. Maar ondertussen kunnen er nog extra dingen gebeuren. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Het Brussels Gewest gaat in twee politiezones starten met lokfietsen. Dat zijn fietsen waar een chip is ingebouwd, zodat de politie die fiets steeds kan traceren. Zo kan men op het spoor komen van fietsdieven."

Toon Toelen (gemeenteraadslid en 2de opvolger lijst Vlaams Parlement): "Dit systeem kan volgens ons een nuttige aanvulling zijn voor een performantere aanpak van fietsdiefstallen. Zeker wanneer er sprake is van georganiseerde fietsdiefstal, kan zo'n lokfiets de politie helpen bij de zoektocht naar de daders."

We zullen dit punt laten agenderen in de commissie veiligheid.

Thomas Van Oppens en Toon Toelen