Leuvense studenten trekken samen de grens tegen grensoverschrijdend gedrag

12 Oktober 2021

Leuvense studenten trekken samen de grens tegen grensoverschrijdend gedrag

Elk jaar in oktober bundelen LOKO, de Leuvense studentenkoepel, en verschillende partners hun krachten om de Leuvense studenten te sensibiliseren over een thema dat nauw verbonden is met het uitgaansleven. Dit jaar kozen de studentenvertegenwoordigers grensoverschrijdend gedrag als thema. Het gaat dan over zowel seksueel grensoverschrijdend gedrag als geweld en discriminatie. Tijdens de campagne #Grenzen?Boundaries! organiseert LOKO verschillende activiteiten om het onderwerp voor de studenten bespreekbaar te maken en grijze zones die er nog zijn, op te klaren. Samen met stad Leuven, KU Leuven, UCLL, Politiezone Leuven, LUCA School of Arts en Sensoa lanceert LOKO een sensibiliseringscampagne over grensoverschrijdend gedrag. Dit thema speelt vandaag de dag nog steeds een relevante rol in het leven van een student. Ondanks de aanwezigheid van grensoverschrijdend gedrag weten vele studenten niet goed waar ze terechtkunnen en welke actie ze kunnen ondernemen. De aangiftebereidheid is dan ook niet erg hoog, wat waarschijnlijk komt door voorvallen in de zogenaamde grijze zone.  "De Leuvense studenten zijn duidelijk gevoelig voor maatschappelijke thema's en schuwen de moeilijke onderwerpen niet. We zijn als stad erg blij dat ze met deze campagne een moeilijk thema als grensoverschrijdend gedrag naar voren schuiven." - Thomas Van Oppens "Het is goed dat LOKO grensoverschrijdend gedrag gekozen heeft als thema voor haar jaarlijkse oktobercampagne en het zo onder de aandacht brengt. Grensoverschrijdend gedrag doet zich voor in alle lagen van de bevolking en het siert LOKO dat ze ons allen attent maakt op het belang van grenzen stellen en die te respecteren. De Leuvense studenten zijn duidelijk gevoelig voor maatschappelijke thema's en schuwen de moeilijke onderwerpen niet. We zijn als stad erg blij dat ze met deze campagne een moeilijk thema als grensoverschrijdend gedrag naar voren schuiven", vertelt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. De hele maand oktober organiseert LOKO verschillende activiteiten op de campussen in Leuven en Heverlee. Maandag vond het eerste evenement plaats waarbij LOKO, schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens en studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe cactussen uitdeelden als metafoor voor grensoverschrijdend gedrag. Ze deelden maar liefst 600 cactussen uit aan studenten.  "LOKO werkt al jaren campagnes uit rond overlast en alcoholgebruik bij studenten. We vinden het zeer belangrijk om voor actuele thema's te blijven kiezen en daarom selecteerden we grensoverschrijdend gedrag als thema dit jaar. Met onze cactusactie hebben we een laagdrempelige en leuke actie op poten kunnen zetten om zowel de #Grenzen?Boundaries! campagne als het thema onder de aandacht te brengen. Dit betekent een succesvolle start van onze campagne waarmee we een zeer belangrijk thema onder de aandacht brengen. Ook dat is onze maatschappelijke functie als Leuvense studentenvertegenwoordigers", zo zegt voorzitter van LOKO Brent Monette. Deze week staan er nog poetry slam op het programma. Volgende week staat in het teken van agressie, intimidatie en geweld waarbij er in samenwerking met de politie en de preventiedienst van stad Leuven een workshop de-escalatie wordt gegeven. De laatste week brengt LOKO andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals racisme en discriminatie onder de aandacht. In dezelfde periode werkt LOKO samen met Sensoa rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sensoa zal een vorming organiseren voor de studentenverenigingen over omstanders bij grensoverschrijdend gedrag. "Als stad willen heel erg duidelijk maken dat alle vormen van seksuele intimidatie en geweld niet kunnen. We willen het bespreekbaar maken en het taboe doorbreken, zodat wie slachtoffer wordt, erover durft praten, of wie getuige is, durft ingrijpen." - Lies Corneillie "Als stad willen heel erg duidelijk maken dat alle vormen van seksuele intimidatie en geweld niet kunnen. We willen het bespreekbaar maken en het taboe doorbreken, zodat wie slachtoffer wordt, erover durft praten, of wie getuige is, durft ingrijpen. Eerder rolden we met het CAW Oost-Brabant een campagne uit over familiaal geweld. Deze campagne van LOKO, die zich specifiek op studenten richt, vormt daar een goede aanvulling op", besluit schepen van gelijke kansen Lies Corneillie.