Leuvense meerderheid geeft bestuursakkoord niet vrij, Groen ! vraagt uitstel begrotingsgemeenteraad

17 Maart 2007

Op vrijdag 16 maart bezorgde het stadsbestuur van Leuven de leden van de oppositie de agendapunten en bijhorende documenten voor de begrotingsgemeenteraden van 26, 27 en 28 maart. Tot grote verbazing van de Groen!fractie heeft de SP.A ? CD&V meerderheid het het bestuursakkoord voor de legislatuur 2007-2012 niet vrijgegeven. Dit bestuursakkoord zou de keuzes voor de komende zes jaar rond diverse beleidsvelden moeten verduidelijken. De goedkeuring van de (meerjaren)begroting kan volgens Groen! enkel plaatsvinden nadat er een politiek debat is gevoerd over de beleidsvoorstellen van de "nieuwe" bestuursmeerderheid. Raadslid : "Een begroting is altijd de financiële uitdrukking van politieke beleidskeuzes. De rooms-rode meerderheid wil blijkbaar geen open en transparant debat voeren over de toekomst van onze stad. Hoe zal Leuven de strijd aanbinden tegen klimaatverandering ? Welke initiatieven zal de stad ontwikkelen om het openbaar vervoer efficiënter te maken ? Zal de stad investeren in kindlinten zodat jongeren op een veilige manier naar school kunnen fietsen ? Een debat over deze (en vele andere) vragen kan alleen maar gevoerd worden op basis van het bestuursakkoord."

Magda Aelvoet

Fractieleider Fatiha Dahmani: "Dit is vooral een toonbeeld van slecht bestuur. De meerderheidspartijen zijn al in oktober gestart met de voorbereiding van de begroting en het nieuwe akkoord. Het is onbegrijpelijk dat de Leuvenaars vijf maanden na de verkiezingen nog altijd niet weten wat ze kunnen verwachten. Groen! vraagt dan ook dat de begrotingsbespreking van de gemeenteraad van maart zou worden afgevoerd."