Leuvense Hoppinpunten trekken internationale aandacht

28 November 2022

Leuvense Hoppinpunten trekken internationale aandacht

"Steden hebben sleutels in handen om duurzame mobiliteit een stevige duw in de rug te geven. Vandaag komen we samen om elkaar te inspireren zodat we samen nog beter de omslag naar deelmobiliteit kunnen maken." - David Dessers

In het kader van de tweede internationale eHUBS academy op maandag 28 november ontvangt Leuven 20 Europese steden en regio’s die ook Hoppinpunten inrichten. Dat zijn plekken in de stad waar je verschillende vormen van deelmobiliteit vindt. Steden als Madrid en Rome komen in Leuven inspiratie opdoen om het gebruik van deelmobiliteit verder te stimuleren. 

Stad Leuven richtte de voorbije jaren maar liefst 40 Hoppinpunten in. Dat zijn plaatsen waar je deelwagens, deelfietsen en elektrische deelbakfietsen kan gebruiken, en makkelijk van het ene vervoersmiddel naar het andere kan overstappen. De stad kon voor de uitbouw van deze Hoppinpunten rekenen op een Europese subsidie via het eHUBS-project. "Nergens in Vlaanderen zijn er zoveel Hoppinpunten als in Leuven. Het pionierswerk van Stad Leuven valt dan ook elders in Europa op. Onder andere Madrid, München, Sofia, Lissabon, Stockholm en Rome zakken af naar Leuven om ervaring op te doen rond Hoppinpunten. En daar zijn we bijzonder blij mee. Steden hebben sleutels in handen om duurzame mobiliteit een stevige duw in de rug te geven. Vandaag komen we samen om elkaar te inspireren zodat we samen nog beter de omslag naar deelmobiliteit kunnen maken", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers.

Bram Seeuws van Autodelen.net en medeorganisator van deze academie: "Zo’n enorme sprong vooruit trekt nationale én internationale aandacht. Stad Leuven is dan ook één van de voorbeeldsteden rond Hoppinpunten en deelmobiliteit. Recent ontving de stad de award 'Elke buurt deelt' voor het bereiken van 2 deelwagens per 1000 inwoners. Daarnaast zijn de Leuvense Blue-bikes bij de populairste in Vlaanderen. Tot slot zal de stad vanaf 2023 de vloot elektrische deelbakfietsen uitbreiden door een hernieuwde samenwerking met Cargoroo."

Tijdens het event krijgen de 20 Europese steden een rondleiding langs de Hoppinpunten. Ze gaan in gesprek met aanbieders van gedeelde mobiliteit en krijgen tips en trics van experten van Mobipunt vzw en Mpact.

Het bezoek aan Stad Leuven is een initiatief van Autodelen.net, Mpact, Mobipunt vzw en POLIS en kadert binnen het Interreg North West Europe project eHUBS. Voor de huidige bijeenkomst in Leuven kwamen de Europese steden al twee keer bijeen in Bergen, Noorwegen.