Leuvens kotlabel blaast vijf kaarsjes uit

11 April 2023

Leuvens kotlabel blaast vijf kaarsjes uit

"Het kotlabel is een garantie dat de verhuurder in orde is met alle voorschriften en dat de kamer kwaliteitsvol en veilig is. We zijn dan ook blij dat steeds meer panden in onze stad het groene kotlabel dragen. Tegelijkertijd beseffen we dat er nog heel wat koten op de wachtlijst voor een controle staan." - Lies Corneillie

Vijf jaar geleden besloot stad Leuven in nauwe samenwerking met de KU Leuven om studentenhuisvesting die aan negen kwaliteitsnormen voldoet een zichtbaar kotlabel te geven. Sindsdien onderzocht de stad 11.114 studentenkoten op onder meer woonkwaliteit en brandveiligheid. In de komende jaren zal de stad niet alleen verder gaan met controleren en kotlabels uitreiken, ze zal ook de werking van het kotlabel digitaliseren met de steun van Gemeente zonder Gemeentehuis. Daarnaast bekijkt ze hoe ze het recent aangekondigd Vlaams kotlabel kan afstemmen op het Leuvense kotlabel.

Voor een kot een groen kotlabel krijgt moet het voldoen aan zeven voorwaarden van de stad en twee van de KU Leuven. Panden die voldoen aan de criteria van de KU Leuven, krijgen een blauw label. Panden die alvast aan de voorwaarden van de stad voldoen, krijgen een gunstig besluit, waarmee eigenaars die beslissen om samen te werken met de KU Leuven een groen label kunnen bekomen.

Wie een studentenkot huurt met een groen label kan zeker zijn dat de woningkwaliteit, de brandveiligheid, de stedenbouwkundige opdeling, de binnennummering en de belasting op tweede verblijven in orde zijn. De eigenaars van deze kamers engageren zich bovendien om een energieprestatiecertificaat (EPC) aan te vragen en het opgelegde aantal auto- en fietsparkeerplaatsen te voorzien.

Vijf jaar controleren

​In maart 2018 bevestigde de stad samen met de KU Leuven en studentenkoepel LOKO het eerste groene kotlabel aan de gevel van een pand voor studentenhuisvesting. Sindsdien onderzocht de stad via administratieve controles en plaatsbezoeken maar liefst 11.114 studentenkoten. Dit is bijna 25% van het totale geschatte aantal studentenhuisvesting in Leuven.

Van alle onderzochte entiteiten verkregen 6.399 koten ondertussen een gunstig besluit van de stad. Dat is ongeveer 14% van alle Leuvense studentenhuisvesting. 4.628 daarvan voldeden ook aan de twee kwaliteitseisen van de KU Leuven en ontvingen dus een groen label. De andere 1.771 zijn helemaal in orde maar hebben geen label omdat daar ook een samenwerking tussen de eigenaars en de KU Leuven voor nodig is. Voor 4.344 entiteiten is het onderzoek momenteel lopend. 

Kwaliteitsgarantie

"Het is belangrijk dat studenten met een gerust hart een kamer kunnen huren. Het kotlabel is een garantie dat de verhuurder in orde is met alle voorschriften en dat de kamer kwaliteitsvol en veilig is. We zijn dan ook blij dat steeds meer panden in onze stad het groene kotlabel dragen", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie. "Tegelijkertijd beseffen we dat er nog heel wat koten op de wachtlijst voor een controle staan en nog geen groen kotlabel hebben."

Bij de opstart was het de ambitie om alle koten binnen de tien jaar te controleren, de oudste panden kwamen eerst aan bod. "Na vijf jaar blijkt dat de controles een pak meer tijd vergen dan voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat we slechts één of twee onderzoeken per pand nodig zouden hebben. In de praktijk zijn er drie of meer onderzoeken nodig vooraleer een pand volledig in orde is. Slechts een tiental panden waren van bij het begin in orde", vervolgt schepen Corneillie. "Bovendien gaat er ook heel wat tijd naar eigenaars preventief begeleiden zodat ze zich in regel stellen."

Sinds vorig jaar geeft de stad bij de controle van studentenhuisvesting voorrang aan panden met een recente vergunning, met een conformiteitsattest dat bijna vervalt, met een negatief brandweerverslag of proces-verbaal voor opdeling. Ook panden van de KU Leuven krijgen voorrang. "Eigenaars kunnen trouwens ook spontaan een groen kotlabel aanvragen. Ook die aanvragen geven we dan prioriteit", aldus Corneillie. "We moedigen eigenaars aan om studentenkamers in orde te brengen. Het kotlabel is voor hen immers een extra troef."

Digitalisering kotlabel

Dankzij een subsidie van Gemeente zonder Gemeentehuis en in samenwerking met Wonen in Vlaanderen en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) zal de stad de komende jaren de werking van het kotlabel en de communicatie met de eigenaars digitaliseren via een uitbreiding van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK). Het is de bedoelding om op termijn het label digitaal te ontsluiten via een apart platform zodat studenten en hun ouders in één oogopslag en op een transparante manier alle koten met een label kunnen ontdekken.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: "We schakelen in Vlaanderen een versnelling hoger op vlak van digitalisering. Digitaal is de toekomst. En dat geldt ook voor onze lokale besturen en lokale dienstverlening. Met digitalisering gaan we volop voor minder verplaatsingen en administratieve rompslomp voor de burger. En zorgen daarnaast voor betere en meer toegankelijke diensten en informatie. De digitalisering van het kotlabel is het perfecte voorbeeld van efficiënte dienstverlening. Zowel studenten als hun ouders kunnen op ieder moment de kwalitatieve koten in de stad ontdekken. Een efficiënte én transparante manier van informeren. Dit kan ik als minister van Binnenlands Bestuur alleen maar aanmoedigen."

Vlaams kotlabel

Enkele weken geleden kondigde de Vlaamse regering de komst van een Vlaams kotlabel aan. "We zijn blij met die beslissing", vertelt Corneillie. "We hebben de voorbije maanden met de centrumsteden samengezeten en hier ook voor gepleit. Wij zien dat ons beleid zijn vruchten afwerpt, dus het is goed dat het op Vlaams niveau overgenomen wordt." Het Vlaamse kotlabel zal op drie criteria controleren, het Leuvense controleert er negen. De stad bekijkt de komende maanden hoe beide kotlabels op elkaar afgestemd zullen worden. "Maar vast staat dat we de bijkomende criteria niet plots overboord gaan gooien", besluit de schepen.